Legea Nr. 31 din 18 mai 1994 | Firme de transport, calificari transporturi, scoli soferi, atestate, medical auto, inchirieri masini, utilaje,remorci
Blog

Legea Nr. 31 din 18 mai 1994

LEGE   Nr. 31 din 18 mai 1994

pentru aderarea Romaniei la Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 136 din 31 mai 1994

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Romania adera la Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 30 martie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATUI
ION SOLCANU

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 9 mai 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ADRIAN NASTASE

ACORD EUROPEAN
referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.)*)

*) Traducere.

Partile contractante,
dornice sa creasca securitatea transporturilor rutiere internationale,
au convenit dupa cum urmeaza:

Art. 1
In sensul prezentului acord, se intelege:
a) prin vehicule, automobile, vehiculele articulate, remorcile si semiremorcile, asa cum sunt definite prin art. 4 al Conventiei referitoare la circulatia rutiera, din data de 19 septembrie 1949, cu exceptia vehiculelor care apartin fortelor armate ale unei parti contractante sau care se afla sub responsabilitatea acestor forte armate;
b) prin marfuri periculoase, substantele si obiectele al caror transport rutier international se interzice prin anexele A si B*) sau nu este autorizat decat in anumite conditii;
c) prin transport international, orice transport efectuat pe teritoriul a cel putin doua parti contractante, cu vehiculele definite in paragraful a) de mai sus.
———–
*) Anexele A si B vor fi comunicate de catre Ministerul Transporturilor autoritatilor competente direct interesate.

Art. 2
1. Sub rezerva dispozitiilor paragrafului 3 al art. 4, marfurile periculoase al caror transport este exclus de anexa A nu trebuie sa faca obiectul unui transport international.
2. Transporturile internationale ale altor marfuri periculoase sunt autorizate, daca se indeplinesc:
a) conditiile impuse de anexa A pentru marfurile in cauza, in special privind ambalarea si etichetarea; si
b) conditiile impuse de anexa B, in special privind constructia, echiparea si circulatia vehiculului care transporta marfurile respective, conform dispozitiilor paragrafului 2 al art. 4.
Art. 3
Anexele la prezentul acord fac parte integranta din acest acord.
Art. 4
1. Fiecare parte contractanta isi pastreaza dreptul de a reglementa sau de a interzice, din alte motive decat cele de securitate, pe parcursul drumului, intrarea pe teritoriul sau a marfurilor periculoase.
2. Vehiculele care erau in serviciu pe teritoriul unei parti contractante la intrarea in vigoare a prezentului acord sau care a fost puse in serviciu in termen de 2 luni dupa aceasta intrare in vigoare vor putea efectua, in decurs de 3 ani de la aceasta intrare in vigoare, un transport international de marfuri periculoase chiar daca constructia si echipamentul lor nu satisfac in intregime conditiile impuse de anexa B pentru transportul in cauza. Cu toate acestea, clauze speciale ale anexei B pot reduce acest interval.
3. Partile contractante isi pastreaza dreptul de a conveni prin acorduri speciale, bilaterale sau multilaterale ca anumite marfuri periculoase, al caror transport international este interzis prin prezentul acord, sa poata totusi, in anumite conditii, face obiectul transporturilor internationale pe teritoriile lor sau ca marfurile periculoase al caror transport este autorizat de prezentul acord in conditii determinate sa poata face obiectul transporturilor internationale pe teritoriile lor in conditii mai putin riguroase decat cele impuse de anexele la prezentul acord. Acordurile speciale, bilaterale sau multilaterale, la care se refera prezentul paragraf, vor fi comunicate secretarului general al O.N.U., care le va comunica partilor contractante care nu au semnat aceste acorduri.
Art. 5
Transporturile carora li se aplica prezentul acord raman supuse prevederilor nationale sau internationale care privesc in mod general circulatia rutiera, transporturile rutiere internationale sau schimburile internationale de marfuri.
Art. 6
1. Tarile membre ale Comisiei Economice pentru Europa si tarile admise in comisie cu titlu consultativ conform paragrafului 8 al mandatului acestei comisii, pot deveni parti contractante la prezentul acord:
a) semnandu-l;
b) ratificandu-l dupa semnarea lui sub rezerva ratificarii;
c) aderand la el.
2. Tarile susceptibile de a participa la anumite lucrari ale Comisiei Economice pentru Europa, aplicand paragraful 11 al mandatului acestei comisii, pot deveni parti contractante la prezentul acord aderand la el dupa intrarea in vigoare.
3. Acordul va fi deschis spre semnare pana la 15 septembrie 1957. Dupa aceasta data va fi deschis spre aderare.
4. Ratificarea sau aderarea va fi facuta prin depunerea unui instrument pe langa secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite.
Art. 7
1. Prezentul acord va intra in vigoare la o luna de la data la care numarul de tari mentionate in paragraful 1 al art. 6 care l-au semnat fara rezerva ratificarii sau au depus instrumentul lor de ratificare sau de aderare se va ridica la cinci. Cu toate acestea, anexele nu se vor aplica decat la 6 luni dupa intrarea in vigoare a acordului.
2. Pentru fiecare tara care va ratifica prezentul acord sau va adera la el dupa ce cinci dintre tarile mentionate in paragraful 1 al art. 6 il vor semna fara rezerva ratificarii sau vor fi depus instrumentul de ratificare sau de aderare, prezentul acord va intra in vigoare la o luna dupa depunerea instrumentului de ratificare sau de aderare a tarii respective si anexele sale vor fi aplicate, pentru acea tara, fie la aceeasi data, daca sunt deja in vigoare in momentul acela, fie daca nu, la data la care se vor aplica conform dispozitiilor paragrafului 1 al prezentului articol.
Art. 8
1. Fiecare parte contractanta va putea denunta prezentul acord prin notificarea adresata secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite.
2. Denuntarea va avea efect la 12 luni dupa data la care secretarul general a primit notificarea.
Art. 9
1. Prezentul acord va inceta sa produca efecte daca, dupa intrarea lui in vigoare, numarul partilor contractante este mai mic de cinci, timp de 12 luni consecutive.
2.In cazul in care se incheie un acord mondial reglementand transporturile de marfuri periculoase, orice dispozitie a prezentului acord care ar fi in contradictie cu una dintre dispozitiile acestui acord mondial, in raporturile dintre partile la prezentul acord, devenite parti la acordul mondial, va fi abrogata in mod automat incepand cu data intrarii in vigoare a acestuia si inlocuita ipso facto de dispozitia respectiva a acordului mondial.
Art. 10
1. Orice tara va putea declara, la semnarea prezentului acord fara rezerva ratificarii sau la depunerea instrumentului de ratificare sau de aderare sau oricand ulterior, printr-o instiintare adresata secretarului general O.N.U., ca prezentul acord va fi aplicabil pe tot teritoriul pe care il reprezinta pe plan international sau numai o parte a acestuia. Acordul si anexele sale vor fi aplicabile pe teritoriul sau pe teritoriile mentionate in instiintare, la o luna dupa primirea acesteia de catre secretarul general.
2. Orice tara care va face, conform paragrafului 1 al acestui articol, o declaratie in scopul de a face aplicabil prezentul acord pe un teritoriu pe care il reprezinta pe plan international va putea denunta acordul, conform art. 8, in ceea ce priveste teritoriul respectiv.
Art. 11
1. Orice diferend intre doua sau mai multe parti contractante, referitor la interpretarea sau aplicarea prezentului acord, va fi solutionat, pe cat posibil, pe calea negocierii intre partile in litigiu.
2. Orice diferend care nu va fi solutionat pe calea negocierii va fi supus arbitrajului la cererea uneia dintre partile contractante in litigiu si va fi trimis, in consecinta, unuia sau mai multor arbitri alesi de comun acord intre partile in litigiu. Daca, in 3 luni de la cererea de arbitraj, partile in litigiu nu ajung sa se inteleaga in ceea ce priveste alegerea unui arbitru sau a arbitrilor, oricare dintre aceste parti va putea cere secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite desemnarea unui arbitru unic in fata caruia va fi adus diferendul pentru decizie.
3. Sentinta arbitrului sau arbitrilor desemnati conform paragrafului 2 al prezentului articol va fi obligatorie pentru partile contractante in litigiu.
Art. 12
1. Fiecare parte contractanta va putea declara, in momentul semnarii sau ratificarii prezentului acord sau la aderare, ca nu se considera legata sa respecte art. 11. Celelalte parti contractante nu vor fi legate sa respecte art. 11 fata de orice parte contractanta care va formula o astfel de rezerva.
2. Orice parte contractanta care va formula o rezerva conform paragrafului 1 al acestui articol va putea retrage aceasta rezerva in orice moment, printr-o instiintare adresata secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite.
Art. 13
1. Dupa ce prezentul acord va fi in vigoare timp de 3 ani, orice parte contractanta va putea cere, prin notificare adresata secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite, convocarea unei conferinte in scopul revizuirii textului acordului. Secretarul general va aduce la cunostinta aceasta cerere tuturor partilor contractante si va convoca o conferinta de revizuire daca, intr-un interval de 4 luni de la instiintarea adresata de el, cel putin un sfert dintre partile contractante ii aduc la cunostinta asentimentul lor fata de aceasta cerere.
2. Daca se convoaca o conferinta, conform paragrafului 1 al prezentului articol, secretarul general al O.N.U. va anunta toate partile contractante si le va invita sa prezinte, in termen de 3 luni, propunerile pe care vor dori sa le examineze conferinta. Secretarul general va comunica tuturor partilor contractante ordinea de zi provizorie a conferintei, cat si textul acestor propuneri, cu cel putin 3 luni inaintea datei de deschidere a conferintei.
3. Secretarul general al O.N.U. va invita la orice conferinta convocata conform prezentului articol toate tarile vizate in paragraful 1 al art. 6, cat si tarile devenite parti contractante ca urmare a prevederilor paragrafului 2 al art. 6.
Art. 14
1. Independent de procedura de revizuire prevazuta in art. 13, orice parte contractanta va putea propune unul sau mai multe amendamente la anexele prezentului acord. In acest scop, ea va transmite textul secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite. Pentru a obtine concordanta acestor anexe cu celelalte acorduri internationale referitoare la transportul marfurilor periculoase, secretarul general va propune, de asemenea, amendamente la anexele prezentului acord.
2. Secretarul general al O.N.U. va comunica tuturor partilor contractante si va aduce la cunostinta celorlalte tari vizate in paragraful 1 al art. 6 orice propunere facuta conform prevederilor paragrafului 1 al prezentului articol.
3. Orice proiect de amendament al anexelor va fi considerat acceptat daca, in termen de 3 luni de la data la care secretarul general al O.N.U. l-a transmis, cel putin o treime dintre partile contractante sau cinci dintre ele daca o treime este mai mare decat aceasta cifra nu au comunicat in scris secretarului general opozitia lor la amendamentul propus. Daca tratamentul este considerat acceptat, va intra in vigoare pentru toate partile contractante la expirarea unui nou termen de 3 luni, cu exceptia cazurilor de mai jos:
a) in cazul in care au fost aduse sau vor fi probabil aduse amendamente la alte acorduri internationale vizate in paragraful 1 al prezentului articol, va intra in vigoare la expirarea unui termen care va fi fixat de secretarul general astfel incat sa permita, pe cat posibil, intrarea in vigoare simultana a amendamentelor respective si a celor care au fost sau vor fi probabil aduse la celelalte acorduri. Termenul nu va putea fi oricum mai mic de o luna;
b) partea contractanta care inainteaza proiectul de amendament va putea specifica in propunerea sa un termen mai mare de 3 luni pentru intrarea in vigoare a amendamentului in cazul cand va fi acceptat.
4. Secretarul general al O.N.U. va comunica cat mai curand posibil tuturor partilor contractante si tuturor tarilor vizate in paragraful 1 al art. 6 orice obiectie primita de la partile contractante fata de un amendament propus.
5. Daca proiectul de amendament al anexelor nu este considerat acceptat, dar daca cel putin o parte contractanta, alta decat cea care l-a propus, a comunicat in scris secretarului general al O.N.U. acordul ei cu privire la proiect, va fi convocata o reuniune a tuturor partilor contractante si a tuturor tarilor vizate in paragraful 1 al art. 6 de catre secretarul general, in termen de 3 luni calculate de la expirarea termenului de 3 luni prevazut de paragraful 3 al prezentului articol, pentru a se opune amendamentului. Secretarul general poate invita la aceasta reuniune si reprezentanti:
– ai organizatiilor internationale guvernamentale cu atributii in domeniul transporturilor;
– ai organizatiilor internationale neguvernamentale ale caror activitati sunt legale direct de transportul de marfuri periculoase pe teritoriul partilor contractante.
6. Orice amendament adoptat de mai mult de jumatate din numarul total al partilor contractante la o reuniune convocata conform paragrafului 5 al acestui articol va intra in vigoare, pentru toate partile contractante, conform modalitatilor hotarate la respectiva reuniune de catre majoritatea partilor contractante participante la aceasta.
Art. 15
In afara instiintarilor prevazute in art. 13 si 14, secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite va aduce la cunostinta tarilor vizate in paragraful 1 al art. 6, cat si tarilor devenite parti contractante ca urmare a paragrafului 2 al art. 6:
a) semnarile, ratificarile si aderarile, conform art. 6;
b) datele la care prezentul acord si anexele sale intra in vigoare conform art. 7;
c) denuntarile, conform art. 8;
d) abrogarea acordului, conform art. 9;
e) instiintarile si denuntarile primite, conform art. 10;
f) declaratiile si instiintarile primite, conform paragrafelor 1 si 2 ale art. 12;
g) acceptarea si data intrarii in vigoare a modificarilor conform paragrafelor 3 si 6 ale art. 14.
Art. 16
1. Protocolul de semnare a prezentului acord va avea aceeasi valabilitate, valoare si durata ca si acordul insusi, din care va fi considerat ca facand parte integranta.
2. Nu se admite nici o rezerva la prezentul acord, cu exceptia celor inscrise in protocolul de semnare si celor formulate conform art. 12.
Art. 17
Dupa 15 decembrie 1957, originalul prezentului acord va fi depus la secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, care va trimite copii certificate conforme fiecareia dintre tarile mentionate in paragraful 1 al art. 6.
Drept pentru care subsemnatii, autorizati in modul cuvenit, au semnat prezentul acord.
Incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, intr un singur exemplar, in limbile engleza si franceza pentru textul acordului si in limba franceza pentru anexe, fiecare text avand aceeasi valabilitate pentru acordul mentionat.
Secretarul general al O.N.U. este invitat sa intocmeasca o traducere oficiala a anexelor in limba engleza si sa anexeze aceasta traducere la copiile certificate, mentionate in art. 17.


February 10, 2016
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

8 + 5 =