Permisul de conducere | Firme de transport, calificari transporturi, scoli soferi, atestate, medical auto, inchirieri masini, utilaje,remorci
Permisul de conducere

Ghid
pentru opţinerea permisului de conducere categoria ,,B”

ConformOUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, permisul de conducere se poate obţine, pe bază de examen în următoarele condiţii:.

Art. 29.— (1)De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, pentru a fi inscris la o unitate autorizata in vederea pregatirii teoretice si practice pentru obtinerea permisului de conducere, solicitantul trebuie sa faca dovada ca este apt din punct de vedere psihologic.
(2) Înainte de a urma cursurile practice de invatare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice, solicitantul trebuie sa faca dovada pregatirii teoretice, intr-o unitate autorizata, in vederea obtinerii permisului de conducere.
(3) Pregatirea practica a persoanei prevazute la alin. (2), in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru oricare dintre categoriile A, B, BE si subcategoriile A1 si B1, se poate efectua si de catre un instructor auto atestat in conditiile legii, care a incheiat un contract cu unitatea autorizata in care solicitantul a efectuat pregatirea teoretica.
(4) Pot efectua cursurile practice de invatare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice si persoanele care nu au inca varsta minima prevazuta de lege pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, dar nu cu mai mult de 3 luni inainte de implinirea acesteia.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Art. 31.—Traseele pe care se poate învăţa conducerea unui autovehicul sau tramvai ori, după caz, se poate susţine examenul pentru obţinerea permisului de conducere se stabilesc de către poliţia rutieră.
Art. 32.— (1) Autorităţile competente care examinează persoanele în vederea obţinerii permisului de conducere sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiei prefectului pe raza caruia candidatii îşi au domiciliul sau reşedinţa.
(2) Membrii misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare şi ai reprezentanţelor internaţionale acreditate în România se pot prezenta la examen în vederea obţinerii permisului de conducere în condiţiile stabilite prin protocol de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Afacerilor Externe.
(3) Examinarea la probele teoretice şi practice pentru obţinerea permisului de conducere poate fi efectuată şi ţn alte localităţi decât în municipiul reşedinţă de judeţ în care candidaţii îşi au domiciliu sau reşedinţa, în baza ordinului prefectului unităţii administrativ-teritoriale respective.
Art. 33.— (1)Persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba varsta de cel putin 16 ani impliniti, pentru subcategoriile A1 si B1;
b) sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti, pentru categoriile A, B, BE, C1, C1E si Tr;
c) sa aiba varsta de cel putin 21 de ani impliniti, pentru categoriile C, CE, D, DE, Tb si Tv, precum si pentru subcategoriile D1 si D1E;
d) sa fie apta din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din categoriile si subcategoriile pentru care solicita examinarea;
e) sa nu fi fost condamnata, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, talharie sau de furt al unui autovehicul;
f) sa faca dovada ca indeplineste conditiile prevazute de art. 116 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru prezentarea la examen in vederea obtinerii unui nou permis de conducere, in cazul in care a fost condamnata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, pentru una dintre infractiunile prevazute la lit. e);
g) să fie aptă din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule sau tranvaie pe drumurile publice.
(2) Condiţia prevăzută la lit. g) a alin. (1) operează până la data aderării României la Uniunea Europeană.
Art. 34.— (1)Pentru programarea la examen in vederea obtinerii permisului de conducere, dosarul personal al solicitantului trebuie sa contina urmatoarele documente:
a)cererea-tip, semnata de solicitant;
b)fisa de scolarizare in care se consemneaza si avizul medicului « apt pentru conducerea vehiculelor » din categoria sau subcategoria pentru care se solicita examinarea. Fisa medicala se pastreaza la unitatea autorizata care a pregatit candidatul;
c)certificatul de cazier judiciar;
d)copia actului de identitate;
e)chitantele de plata a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere.
(2)Programarea la primul examen a candidatilor pentru obtinerea permisului de conducere se efectueaza de catre unitatile autorizate la care acestia au urmat cursurile de pregatire teoretica si practica.
(3)Titularul unui permis de conducere care solicita obtinerea de noi categorii sau subcategorii trebuie sa depuna la dosarul de examinare, pe langa documentele prevazute la alin. (1), si o copie a permisului de conducere.
(4)Cetateanul roman cu domiciliul in strainatate care solicita obtinerea permisului de conducere trebuie sa depuna la dosarul de examinare, pe langa documentele prevazute la alin. (1), o declaratie autentificata la notarul public din care sa rezulte ca nu mai poseda un alt permis de conducere eliberat de o autoritate straina, dreptul de a conduce nu i-a fost suspendat ori anulat, precum si documente din care sa rezulte ca are o locuinta detinuta in proprietate sau inchiriata in Romania.
Art. 35.— (1)Examenul pentru obtinerea permisului de conducere consta in:
a)proba teoretica, de cunoastere a reglementarii circulatiei rutiere, a notiunilor elementare de mecanica si a notiunilor de prim ajutor. Examinarea la proba teoretica se poate face, in conditiile legii, in limba minoritatii nationale sau intr-o limba de circulatie internationala, potrivit solicitarii celui examinat;
b)proba practica de conducere a autovehiculului in traseu, corespunzatoare categoriei de permis solicitat, cu exceptia categoriei A si subcategoriei A1, pentru care se verifica numai indemanarea in conducere in poligoane special amenajate.
(2)Persoana cu handicap fizic poate sustine examenul pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoriile A si/sau B daca autovehiculul utilizat la examinare este adaptat infirmitatii acesteia.
(3)Examinarea candidatilor care solicita obtinerea permisului de conducere pentru mai multe categorii sau subcategorii se va efectua in zile diferite, pentru fiecare categorie sau subcategorie in parte.
Art. 36.— (1)Rezultatul examinarii la proba teoretica si la proba practica se consemneaza prin calificativul « admis » sau « respins ».
(2)Persoana declarata « admis » la proba teoretica, dar care nu se prezinta la proba practica de conducere a vehiculului in traseu intr-un termen de cel mult un an de la data absolvirii cursurilor este declarata « respins », urmand sa efectueze un nou curs de pregatire.
(3)Persoana declarata « respins » se poate programa la un nou examen dupa cel putin 15 zile de la data la care a fost declarata « respins », dar nu mai tarziu de un an de la absolvirea cursurilor, in caz contrar urmand sa efectueze un nou curs de pregatire.
Art. 37.— Permisul de conducere se eliberează de către serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor la care candidaţii au susţinut examinarea, potrivit art. 32.
………………………………………………………………………………………………………………
Art. 41.— (1) Autovehiculele destinate învăţării conducerii, cu excepţia motocicletelor, vor fi dotate cu dublă comandă pentru frână şi ambreaj.
(2) Autovehiculele prevăzute la alin. (1) vor fi echipate cu o casetă având inscripţia ,,Şcoala”, cu dimensiunile şi caracteristicile prevăzute în actele normative în vigoare. Fac excepţie autobuzele, troleibuzele şi tramvaiele, care vor avea inscripţia ,,Şcoala” aplicată pe părţile laterale, în faţă şi în spate.