Legislatie | Firme de transport, calificari transporturi, scoli soferi, atestate, medical auto, inchirieri masini, utilaje,remorci
Legislatie

Legislatie transporturi

Ordonanta Nr. 19 din 18 august 1997, actualizata,

privind transporturile……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ordinul M.T.I Nr. 980 din 30 noiembrie 2011, actualizat,

pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere……………………………………………………………………………………..

Ordonanta Nr.27 din 31 august 2011, actualizata,

privind transporturile rutiere…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Regulamentul (CE) Nr. 1071 din 21 octombrie 2009

de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie indeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Regulamentul (CE) Nr. 1072 din 21 octombrie 2009

privind normele comune pentru accesul la piata transportului rutier………………………………………………………………………………………………………………

Regulamentul (CE) Nr. 1073 din 21 octombrie 2009

privind normele comune la piata internationala a serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul si de modificarile a Regulamentului (CE) nr. 561/2006

Ordinul M.T.I Nr. 995 din 07 decembrie 2011, actualizat,

pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de efectuare a inspectiilor si controlului asupra transporturilor rutiere, a activitatilor conexe a acestora,

activitatii centrelor de pregatire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere………………………………………………………

Hotararea de Guvern Nr.69 din 1 februrie 2012

privind stabilirea incarcarilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009

Regulamentul (CE) Nr. 561 din 15 martie 2006, actualizat,

privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 şi (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului

Ordonanta Nr.37 din 07 august 2007, actualizata

privind stabilirea cadrului de aplicare privind perioadele de conducere, pauzele si perioadelede odihna a conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora

Ordonanta Nr. 75 din 25 august 1998

pentru aderarea României la Acordul cu privire la transporturile internaţionale de produse perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970

Ordinul M.T.C.T. Nr. 116 din 30 ianuarie 2006,

pentru aprobarea normelor tehnice privind eliberarea, inlocuirea, schimbarea si innoirea cartelelor tahografice ………………………………………………………….

Ordonanta Nr.43 din 28 august 1997, actualizata ,

privind regimul drumurilor………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ordinul D.P.I.I.S. Nr.290 din 17 iunie 2013, actualizat,

pentru aprobarea unor tarife aplicate de CNADNR – SA …………………………………………………………………………………………………………………………..

Ordinul M.T. Nr. 612 din 28 aprilie 2015

privind stabilirea tarifului de trecere înregistrat prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei

Ordinul M.T.I. Nr. 1032 din 27 decembrie 2011, actualizat,

pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile de interes national, cu masele si dimensiunile maxime admise în circulatie pentru vehiculele rutiere

de transport marfa …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ordonanta Nr. 15 din 24 ianuarie 2002, actualizata,

privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România ……………………………………………………………

Ordinul M.T. Nr.611 din 25 aprilie 2015

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere

Ordinul M.T. Nr. 761 din 21 decembrie 1999, actualizat,

privind desemnarea, pregătirea şi atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent şi efectiv activităţi de transport rutier

Ordinul M.T. Nr. 1031 din18 iunie 2014, actualizat,

Ordinul M.T.C.T.  Nr.42 din 16 ianuarie 2006, actualizat,

Ordinul M.L.P.T.L. Nr. 597 din 21 aprilie 2003, actualizat,

Ordin comun M.T. 1260 din 10 octombrie 2013, actualiza, M. Sanatatii

pentru aprobarea normelor metodologice privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor si periodicitatii examinarii ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ordinul  M.L.P.T.L. Nr.1843 din 5 decembrie 2001, actualizat,

Ordinul  M.A.I. Nr. 1501 din 13 noiembrie 2006, actualizat

Ordonanta Nr. 81 din 24 august 2000, actualizata,

privind certificarea vehiculelor inmatriculate

Ordonanta Nr.2 din 12 iulie 2001, actualizata,

privind regimul juridic al contraventiilor…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ordinul M.T. Nr. 1256 din 10 octombrie 2013

Ordinul M.T.C.T. Nr. 1044 din 18 decembrie 2003, actualizat,

Ordinul M.T. Nr. 640 din 19 iulie 2007, actualizat,

Hotararea Guvernului Nr. 1777 din 21 octombrie 2004, actualizata,

Hotararea Guvernului Nr. 1175 din 26 septembrie 2007,

Hotararea Guvernului Nr. 1373 din 28 octombrie 2008, actualizata

Dectret Nr. 451 din 20 noiembrie 1972, actualizat

Decret Nr. 420 din 5 dcembrie 1979, actualizat,

Decret Nr. 959 din 3 decembrie 1966

Ordinul ANV Nr. 7969 din 12 decembrie 2008,

LEGE Nr. 110 din 13 martie 2002

LEGE Nr. 77 din 8 noiembrie 1993

LEGE Nr. 31 din 18 mai 1994, actualizata,

LEGE Nr. 108 din 10 iulie 2014

Manual de utilizare a contigentului de autorizatii C.E.M.T.

 

Lista

Reglementarilor Nationale in Transporturile Rutiere in legatura

cu autovehiculele utilizate la efectuarea transporturilor rutiere…………………………………………………………………………………………………………………….