Studiu de caz manager transport marfa si persoane | Firme de transport, calificari transporturi, scoli soferi, atestate, medical auto, inchirieri masini, utilaje,remorci
Blog

Studiu de caz manager transport marfa si persoane

Exemple de intrebari si raspunsuri

studiu de caz pentru manageri de transport marfa si persoane

 

1. Ce documente trebuie sa depuneti si la care agentie teritoriala a Autoritatii Rutiere Române – ARR în
vederea obtinerii licentei comunitare, daca întreprinderea este înregistrata în judetul X, iar sediul unde
întreprinderea îsi pastreaza documentele si în care aceasta desfasoara activitatea administrativa si operativa in
legatura cu transportul rutier este la un punct de lucru din judetul Y? (Justificati raspunsul precizându-se care
sunt aceste documente, inclusiv agentia ARR la care se depun documentele ).

Raspuns:
Se vor depune la sediul agentiei ARR in raza careia intreprinderea detine sediul la care isi tine actele
ce privesc desfasurarea administrativa si operativa a activitatii de operator de transport rutier urmatoarele documente:

– cerere pentru obtinerea licentei comunitare

– davada detinerii unui sediu

– document privind asigurarea întretinerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate

– cazierul judiciar al managerului de transport si declaratie pe propria raspundere a acestuia

– cazierul judiciar al întreprinderii si declaratie pe propria raspundere a acesteia

– document privind îndeplinirea conditiei de capacitate financiara

– certificatul de competenta profesionala al managerului de transport

– cartea de identitate a vehiculului si certificatul de înmatriculare, în copie.

verificati sursa raspunsului in Ordinul M.T.I Nr. 980 din 30 noiembrie 2011 Art. 21

 

2. In situaţia în care întreprinderea nu dovedeşte deţinerea capitalului si rezervelor financiare în valoare totală de cel puţin 9000 EUR pentru un singur vehicul utilizat si de 5000 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat, cum mai poate operatorul de transport rutier sa demonstreze că îndeplineşte condiţia de capacitate financiară?

Raspuns:

Daca o intreprindere nu poate dovedi deitnerea capitalului si rezervelor financiare convenite,

intreprinderea poate prezenta suplimentar sustinerea uneia sau a mai multor banci comerciale prin scrisori de garantie bancara,
sau sustinerea unuia sau a mai multor asiguratori prin polite de asigurare.

verificati sursa raspunsului in Regulamentul (CE) Nr. 1071 din 21 octombrie 2009 Art. 7

 

3. Cum se consideră perioada de timp necesară conducătorului auto pentru a se deplasa la locul de îmbarcare într-un vehicul care intră în domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 sau pentru a se întoarce din acel loc, atunci când acesta nu se află la locul de reşedinţă al conducătorului auto, nici la sediul angajatorului unde se află locul normal de staţionare al conducătorului auto, ce obligaţie are acesta şi de când decurgea aceasta, dacă vehiculul este dotat cu aparat tahograf digital?

Raspuns:

Perioada respectiva de timp trebuie considerata alta munca.

verificati sursa raspunsului in Regulamentul (CE) Nr. 561 din 15 martie 2006 Art. 9

 

4. Conform prevederilor Convenţiei referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele (CMR), la care România a aderat, care este termenul în care destinatarul mărfii poate consideră marfa pierdută, fără prezentarea unei dovezi în acest sens?

Raspuns:

Cel in drept poate sa considere marfa pierduta, fara a prezenta alte dovezi, cind aceasta nu a fost eliberata in termen de 30 de zile de la expirarea termenului convenit sau, daca nu a fost convenit un asemenea termen, in termen de 60 zile de la primirea marfii de catre transportator.

verificati sursa raspunsului in Dectret Nr. 451 din 20 noiembrie 1972 respectiv Conventia CMR Art. 20

 

 5. După ce perioada de timp întreprinderea şi/sau managerul de transport care şi-au/şi-a pierdut buna reputaţie pentru încălcările grave prevăzute în anexa nr. IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 fiind declarate/declarat inapte/inapt conform art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, pot/poate fi reabilitate/reabilitat ?

Raspuns:

Buna reputatie se poate redobandi dupa perioada de 1 an de la pierderea ei, atat de intreprindere,
cat si de managerul de transport.

 

6. Conform Convenţiei CMR, care este termenul maxim în care destinatarul mărfii poate să solicite despăgubiri pentru că marfa primită a fost livrată cu întârziere faţă de termenul stabilit în scrisoarea de transport tip CMR ?

Raspuns:

O depasire a termenului de eliberare poate da loc la despagubiri numai daca a fost adresata o rezerva in scris, in termen de 21 de zile de la data punerii marfii la dispozitia destinatarului.

verificati sursa raspunsului in Dectret Nr. 451 din 20 noiembrie 1972 respectiv Conventia CMR Art. 30

 

7.Conform prevederilor Convenţiei referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele (CMR), la care România a aderat, care este termenul maxim în care destinatarul mărfii poate să facă o reclamaţie că marfa primită, în cazul pierderilor sau avariilor neaparente, nu este în starea descrisă de scrisoarea de transport tip CMR ?

Raspuns:

O reclamatie poate fi facuta de cel ce dispune de marfa in termen de 7 zile, in afara duminicilor si a sarbatorilor legale.

verificati sursa raspunsului in Dectret Nr. 451 din 20 noiembrie 1972 respectiv Conventia CMR Art. 30

 

8. Pentru care categorii de autovehicule este obligatorie dotarea cu limitatoare de viteză ?

Raspuns:

Categoriile de autovehicule destinate transportului rutier de marfa,
cu masa totala maxima admisa de peste 3,5 tone, si categoriile de autovehicule destinate transportului rutier de persoane
cu mai mult de 9 locuri inclusiv locul soferului, trebuie sa fie echipate cu limitator de viteza.

 

9. Care ar fi o forma de manifestare a concurentei neloiale în domeniul legislatiei sociale ?

Raspuns:

Orice activitate ilicita care aduce avantaje unei intreprinderi in fata alteia din acelasi
domeniu de activitate poate fi considerata concurenta neloiala. In activitatea de transport rutier de marfuri sau persoane,
nerespectarea timpilor de conducere prevazuti legal, constituie concurenta neloiala.

 

10. Lista celor mai grave încalcari cuprinse în anexa IV din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 detaliaza
acele situatii în care o întreprindere de transport sau un manager de transport daca au fost sanctionati, poate
conduce, datorita circumstantelor specifice, la pierderea bunei reputatii a managerului de transport.
Mentionati trei abateri grave care fac referire la timpii de conducere si odihna, aparatele tahograf,
limitatoarele de viteza si utilizarea cartelelor tahograf de catre conducatorii auto, asa cum sunt prezentate în
aceasta anexa.

Raspuns:

– depasirea cu 25% sau mai mult a limitelor maxime de timp de conducere de 6 zile sau de doua saptamani
– lipsa tahografelor sau a limitatoarelor de viteze
– conducerea de catre un conducator auto cu o cartela de conducere falsa

 

11. Ce obligatii are un conducator auto care efectueaza transporturi rutiere de marfuri în conformitate cu
prevederile din OG nr. 27/2011, suplimentar fata de operatorul de transport rutier, în ceea ce priveste
limitatorul de viteza ?

Raspuns:
– sa nu plece in cursa cu limitatorul de viteza defect
– sa nu permita interventia persoanelor neautorizate asupra limitatoarelor de viteza

verificati sursa raspunsului in  Ordinul M.T.I Nr. 980 din 30 noiembrie 2011 Art. 135

 

12. Aveti de efectuat un transport international de marfa cu destinatia X, cu un vehicul condus în echipaj.
Art. 9 din Regulamentului (CE) nr. 561/2006, prevede ca prin derogare de la art. 8, atunci când un conducator
auto însoteste un vehicul transportat cu feribotul sau cu trenul si efectueaza în acelasi timp o perioada de
repaus zilnic normala, aceasta perioada poate fi întrerupta de doua ori cel mult de alte activitati a caror durata
nu depaseste o ora, cu conditia ca pe parcursul acestei perioade de repaus zilnic normala, conducatorul auto
are acces la o cuseta. Având în vedere cele de mai sus precizati care este durata odihnei zilnice pe care o pot
lua cei doi conducatori auto, într-un interval de 30 de ore, ca sa beneficieze de prevederea enuntata anterior?

Raspuns:

In intervalul de 30 de ore, sa ia o perioada de odihna zilnica normala de 11 ore sau fractionata de 12 ore (3+9).

 

13. Conform prevederilor Conventiei referitoare la contractul de transport international de marfuri pe
sosele (CMR), la care România a aderat, în care situatii transportatorul poate sa procedeze la vânzarea marfii
fara sa astepte instructiuni de la persoana care are dreptul sa dispuna asupra ei? (Pentru un raspuns corect
precizati minim doua astfel de posibile situatii în care se poate proceda la vânzarea marfii).

Raspuns:

 Transportatorul poate sa procedeze la vinzarea marfii fara sa astepte instructiuni de la persoana care are dreptul sa dispuna, cind natura perisabila a marfii sau starea ei o justifica sau cind cheltuielile pentru pastrare sint disproportionate fata de valoarea marfii.

verificati sursa raspunsului in Dectret Nr. 451 din 20 noiembrie 1972 respectiv Conventia CMR Art. 14 punctul 3.

 

14. Se poate considera a fi îndeplinita cerinta de competenta profesionala de catre un operator de
transport rutier, daca managerul de transport are resedinta într-un stat nemembru al Uniunii Europene?
(Pentru un raspuns corect precizati si conditiile în care se poate considera îndeplinita cerinta de competenta
profesionala de catre un operator de transport rutier).

Raspuns:

Conditia de competenta profesionala este considerata indeplinita daca managerul de transport inafara de resedinta in Uniunea Europeana,
detine si un atestat de competenta profesionala in acest scop, conduce efectiv si permanent ativitatile de transport ale intreprinderii si este angajat sau actionar numit in acest scop.

verificati sursa raspunsului in  Ordinul M.T.I Nr. 980 din 30 noiembrie 2011 Art. 15

 

15. În conformitate cu prevederile HGR nr. 38/2008, timpul de munca al lucratorului mobil este definit
ca perioada de la începutul pâna la sfârsitul timpului de lucru, în cursul careia lucratorul mobil se afla la
postul sau de lucru, la dispozitia angajatorului si în exercitiul functiilor sau activitatilor sale. Precizati minim
trei componente ale perioadei dedicate activitatilor de transport rutier?

Raspuns:

Conducere, incarcarea si descarcarea marfurilor, spalarea si intretinerea vehiculului, sprijinul pentru calatori si bagaje acordat.

 

16. Lista celor mai grave încalcari cuprinse în anexa IV din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 detaliaza

acele situatii în care o întreprindere de transport sau un manager de transport daca au fost sanctionati, poate
conduce, datorita circumstantelor specifice, la pierderea bunei reputatii a managerului de transport.
Mentionati sase abateri grave, altele decât cele care se refera la timpii de conducere si odihna, utilizarea
aparatelor tahograf, a limitatoarelor de viteza si a cartelelor tahograf de catre conducatorii auto, asa cum sunt
prezentate în aceasta anexa.

Raspuns:

– conducerea auto fara un certificat valabil de inspectie tehnica, daca un astfel de document este solicitat de legislatia comunitara si/sau cu o deficienta foarte serioasa la nivelul sistemului de frânare, al mecanismului de directie, al rotilor/pneurilor, al suspensiei sau al sasiului care ar crea un astfel de risc imediat pentru siguranta circulatiei si care determina decizia de imobilizare a vehiculului;

– transportarea de marfuri periculoase pentru care transportul este interzis sau care sunt transportate în conditii de izolare interzise sau neaprobate sau fara identificarea acestora ca marfuri periculoase marcata pe vehicul, punând astfel în pericol vietile sau mediul într-o asemenea masura încât aceasta determina o decizie de imobilizare a vehiculului;

– transportul de marfa sau de persoane fara a detine permis de conducere valabil sau de catre o întreprindere care nu este detinatoarea unei licente comunitare valabile;

– lipsa tahografului si/sau a unui dispozitiv de limitare a vitezei instalat (e) sau utilizarea unui echipament fraudulos capabil sa modifice înregistrarile aparatului de înregistrare si/sau ale dispozitivului de limitare a vitezei sau folosirea foilor de înregistrare sau a datelor descarcate de pe tahograf si/sau de pe cartela conducatorului auto;

– transportul de marfuri cu depasirea cu cel putin 20% a masei totale maxime autorizate pentru vehicule cu o încarcatura utila admisibila care depaseste 12 tone sau cu cel putin 25% pentru vehicule cu o încarcatura utila admisibila care nu depaseste 12 tone.

 

17. Conform prevederilor privind autorizarea societatilor comerciale de a utiliza carnete TIR, Autoritatea
Nationala a Vamilor poate revoca autorizatia pentru utilizarea carnetelor TIR atunci când societatea
comerciala nu foloseste în mod regulat regimul TIR. Când se considera ca o societate comerciala nu utilizeaza
în mod regulat regimul TIR?

Raspuns:

Cand societatii respective nu i s-au mai eliberat de catre asociatia sa garanta carnete TIR in ultimile 12 luni.

verificati sursa raspunsului in Ordinul ANV Nr. 7969 din 12 decembrie 2008/Anexa/punctul 7.

 

18. Care pot fi indicatiile pe care un expeditor le poate mentiona în scrisoare de transport tip CMR în
afara de cele obligatorii ? (Pentru un raspuns corect precizati minim patru astfel de indicatii).

Raspuns:

– interzicerea transbordarii

– cheltuielile pe care expeditorul le ia asupra sa

– totalul sumelor de ramburs de perceput la eliberarea marfii

– valoarea declarata a marfii si suma care reprezinta interes special la eliberare

– instructiunile expeditorului catre transportator cu privire la asigurarea marfii

– termenul in care transportul trebuie sa fie executat

– lista documentelor transportatorului.

verificati sursa raspunsului in Dectret Nr. 451 din 20 noiembrie 1972 Conventia CMR Art.6

 

19. Care sunt datele pe care scrisoare de transport tip CMR trebuie sa le contina? (Pentru un raspuns
corect precizati minim sapte astfel de indicatii).

Raspuns:

Scrisoarea de tip CMR trebuie sa contina urmatoarele mentiuni obligatorii:

– locul si data intocmirii sale

– locul si data primirii marfii si locul prevazut pentru eliberarea ei

– numele si adresa expeditorului

– numele si adresa destinatarului

– numele si adresa transportatorului

– date privind obiectul contractului de transport

– denumirea curenta a marfii si felul ambalajului, iar pentru marfurile periculoase, denumirea lor general recunoscuta

– numarul coletelor, marcajelor speciale si numerele lor

– greutatea bruta (sau cantitatea altfel exprimata) a marfii

– cheltuielile aferente transportului (pret de transport, cheltuieli accesorii, taxe de vama, alte cheltuieli survenite de la incheierea contractului pana la eliberarea marfii)

– instructiunile necesare pentru formalitatile administrative (de vama);

– indicatia ca transportul este supus regimului stabilit prin prezenta conventie si nici unei alte dispozitii contrare (foarte important).

verificati sursa raspunsului in Dectret Nr. 451 din 20 noiembrie 1972 Conventia CMR Art.6

 

20. În cazul transporturilor efectuate contra cost în baza Acordului cu privire la transportul international
de produse perisabile (ATP), când se face controlului conformitatii cu Normele pentru mijloacele de transport
izoterme, refrigeratoare, frigorifice sau calorice ? (Precizati minim doua situatii în care se face acest control).

Raspuns:

– inainte de punerea in exploatare

– periodic, o data la 6 ani

– la cererea organelor competente

verificati sursa raspunsului in Ordonanta Nr. 75 din 25 august 1998 /Dispozitii

21. Ce conditii trebuie sa îndeplineasca întreprinderea pentru a se considera îndeplinita cerinta privind
sediul?

Raspuns:

Se considera indeplinita cerinta privind sediul, daca intreprinderea:

– are sediul stabil pe teritoriul Romaniei, in care isi pastreaza principalele documente de lucru,
la care trebuie sa aiba acces inspectorii Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, in scopul verificarii;

– dispune de unul sau mai multe autovehicule, care sunt inmatriculate in Romania,
indiferent daca vehiculele respective se afla in proprietatea sa sau sunt detinute in temeiul unui
contract de cumparare in rate, inchiriere sau leasing;

– desfasoara operatiunile referitoare la autovehiculele mentionate la lit. b) permanent si efectiv
cu echipamentele administrative necesare si cu echipamentele si instalatiile tehnice corespunzatoare,
intr-un centru de exploatare situat pe teritoriul Romaniei.

 

22. Ce obligatii are operatorul de transport rutier care efectueaza transporturi rutiere de marfuri contra

cost în conformitate cu prevederile din OMTI nr. 980/2011, în ceea ce priveste limitatorul de viteza montat
pe un vehicul rutier ?

Raspuns:

– sa monteze limitatoare de viteza numai prin agenti economici autorizati

– sa nu permita plecarea in cursa a autovehiculelor care au limitatorul defect

– sa nu permita persoanelor neautorizate sa intervina asupra limtitatoarelor de viteza

 

23. Ce obligatie au operatorii de transport rutier in ceea ce priveste conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca

elementele de fixare a marfii? (Pentru un raspuns corect precizati minim trei conditii).

Raspuns:

– sa nu prezinte noduri si/sau elemente deteriorate, uzate, ori slabite
– sa fie adaptate pentru fixarea marfii respective

– sa fie conforme cu standardele europene sau internationale

– sa indeplineasca corect functiile pentru care au fost construite

 

24. Ce reprezinta contul de profit si pierderi al unui operator de transport?

Raspuns:

Reprezinta o evidenta pe o perioada de timp a veniturilor si cheltuielilor incluzand si dobanzile si amortismentul din care rezulta profitul sau pierderile unei intreprinderi.

25. Doriti sa efectuati un transprt de marfuri intr-o tara sub acoperirea carnetului TIR. In conformitate cu regulile de utilizare a carnetelor TIR,
transporturile efectuate sub acoperirea carnetului TIR pot implica mai multe birouri vamale de plecare si de destinatie. Care este numarul maxim al acestora si
in ce conditii carnetul TIR va putea fi prezentat la birourile vamale de destinatie?

Raspuns:

Numarul maxim de birouri vamale de plecare si de destinatie va fi in total de 4,
iar carnetul TIR va putea fi prezentat la birourile vamale de destinatie, doar daca a fost acceptat de toate birourile vamale de plecare.

verificati raspunsul in  Decret Nr. 420 din 5 dcembrie 1979 Capitolul III Art. 18.

26. Ce documente trebuie sa transmita operatorul de transport care detine o licenta comunitara si la care agentie teritoriala
a Autoritatii Rutiere Romane – ARR, daca aceasta este inregistrata ca societate in judetul X iar sediul la unde isi pastreaza documentele
si care aceasta isi desfasoara activitatea administrativa si operativa in legatura cu transportul rutier este la un punct de lucru
din judetul Y, in situatia in care doreste sa efectueze transport de marfuri periculoase cu vehiculele pe care le detine
conform datelor mentionate anterior, dupa obtunerea licentei comunitare?

Raspuns:

– dovada angajarii, decizia de numire si certificatul de atestare
profesionala a consilierului de siguranta;
– certificatul de agreare eliberat de Regia Autonoma “Registrul Auto Român”,
pentru vehiculele pentru care este necesar a se elibera respectivul certificat;
– certificatul de atestare profesionala al conducatorului auto, specific
marfurilor periculoase care vor fi transportate;
– autorizatia eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor
Nucleare, pentru vehiculele care transporta marfuri periculoase din clasa 7;
– certificatul de inspectie tehnica, în cazul suprastructurilor specializate
pentru transportul recipientelor cu gaze lichefiate sau cu alte marfuri
periculoase.

 

27. Sistemele de tranzit al marfurilor care se pot folosi in cadrul Uniunii Vamale Europene
sunt in mod obligatoriu acoperite de o garantie. Pentru un raspuns corect precizati doua tipuri de garantii
si mentionati ce trebuie sa acopere acestea.

Raspuns:

Garantiile pot fi: Carnet TIR valabil, depozit în numerar facut la Biroul vamal de plecare, sau garantia unui comisionar vamal acceptat.
Aceste asigurari reprezinta garantia ca se vor respecta sarcinile vamale si fiscale la care este supusa marfa transportata.

 

28. Care sunt conditiile si cerintele minimale de autorizare a persoanelor fizice sau juridice pentru a putea
utiliza carnetul TIR, conform prevederilor Conventiei TIR ? (Pentru un raspuns corect mentionati minim patru
conditii sau cerinte minimale).

Raspuns:

 Conditiile si cerintele minimale, care trebuie indeplinite de persoanele care solicita accesul la regimul TIR, sunt:
 – sa faca dovada experientei sau, cel putin, a capacitatii de a efectua cu regularitate transporturi internationale (detinatorul unei licente de transport international etc.);
 – bonitate financiara;
 – sa faca dovada cunoasterii modului in care se aplica Conventia TIR;
 – lipsa unor abateri grave sau repetate de la legislatia vamala sau fiscala;
 – un angajament asumat printr-o declaratie scrisa catre asociatia garanta, prin care persoana:
 – va indeplini toate formalitatile vamale instituite prin conventie la birourile vamale de plecare, de trecere si de destinatie;
 – va plati sumele datorate, mentionate la art. 8 paragrafele 1 si 2 din conventie, daca acest lucru i se solicita de catre autoritatile competente in conformitate cu prevederile art. 8 paragraful 7 din conventie;
 – va permite asociatiilor garante sa verifice veridicitatea informatiilor privind conditiile si cerintele minimale cerute, atata timp cat legislatia nationala permite.

verificati raspunsul in  Decret Nr. 420 din 5 dcembrie 1979 Anexa 9

29. În ce conditii cerinta de competenta profesionala se considera ca este îndeplinita de catre un operator
de transport rutier?

Raspuns:

Cerinta de competenta profesionala se considera ca este îndeplinita daca:

Intreprinderea desemneaza un manager de transport atestat profesional, angajat, director, proprietar sau actionar al acesteia, apt din punct de vedere a bunei reputatii, si care conduce permanent si efectiv activitatile de transport ale intreprinderii si care este rezident in Uniunea Europeana.

verificati raspunsul in  Ordinul M.T.I Nr. 980 din 30 noiembrie 2011 Art.15

30. Care sunt cerintele pe care trebuie sa le îndeplineasca vehicule, conform Conventiei TIR, pentru a fi
agreate la transportul international de marfuri sub sigiliul vamal, daca se ia în considerare compartimentul
destinat încarcaturii? (Mentionati, pentru un raspuns corect, minim trei cerinte).

Raspuns:

–  nici o marfa sa nu poatã fi scoasa sau introdusã din partea sigilatã a vehiculului fãrã a lasa urme vizibile de efracţie sau fãrã ruperea sigiliului vamal;
–  sigiliul vamal sa poatã fi aplicat într-un mod simplu şi eficace;
–  sa nu aibã nici un spaţiu ascuns care sa permitã dosirea mãrfurilor;
–  toate spaţiile susceptibile de a conţine mãrfuri sa fie uşor accesibile pentru controlul vamal.

verificati raspunsul in  Decret Nr. 420 din 5 dcembrie 1979/Anexa 2/Regulament/Art.1.

 


February 12, 2016
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

7 + 0 =