ORDIN nr. 1.031 din 18 iunie 2014 | Firme de transport, calificari transporturi, scoli soferi, atestate, medical auto, inchirieri masini, utilaje,remorci
Blog

ORDIN nr. 1.031 din 18 iunie 2014

ORDIN nr. 1.031 din 18 iunie 2014  privind emiterea certificatelor tehnice pentru vehiculele rutiere care efectuează transport rutier internaţional de mărfuri în vederea acordării şi utilizării autorizaţiilor CEMT

EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014

Având în vedere acordurile privind transporturile internaţionale de mărfuri cu vehicule rutiere la care România este parte,în temeiul prevederilor art. 12 lit. b) şi ale art. 13 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (3) lit. o) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare,precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:Articolul 1Regia Autonomă “Registrul Auto Român”, denumită în continuare R.A.R., emite, la cererea operatorilor de transport rutier, certificatele tehnice pentru vehiculele rutiere care efectuează transport rutier internaţional de mărfuri, în vederea acordării şi utilizării autorizaţiilor CEMT, în conformitate cu prevederile prezentului ordin.Articolul 2Prezentul ordin se aplică numai vehiculelor rutiere înmatriculate în România.Articolul 3În sensul prezentului ordin, prin “certificate tehnice” se înţelege următoarele:- certificat CEMT de conformitate cu cerinţele tehnice şi de siguranţă pentru un autovehicul “EURO IV sigur”, “EURO V sigur”, “EEV sigur” sau “EURO VI sigur”;- certificat CEMT de conformitate cu cerinţele tehnice de siguranţă pentru o remorcă/semiremorcă;- certificat CEMT de inspecţie tehnică pentru autovehicule şi pentru remorci/semiremorci.Articolul 4(1) Certificatul CEMT de conformitate cu cerinţele tehnice şi de siguranţă pentru un autovehicul “EURO IV sigur”, “EURO V sigur”, “EEV sigur” sau “EURO VI sigur”, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1a, este emis de către R.A.R. numai în cazul în care el nu a fost emis de către fabricantul autovehiculului sau reprezentantul autorizat al acestuia în România ori în cazul în care fabricantul nu are reprezentant autorizat în România şi numai dacă R.A.R. deţine sau are acces la documentele tehnice necesare emiterii lui.(2) În cazul în care nu toate echipamentele autovehiculului sunt montate de fabricantul acestuia, certificatul menţionat la alin. (1) este emis de către R.A.R., cu condiţia prezentării de către deţinătorul autovehiculului a acceptului fabricantului cu privire la modificările constructive efectuate ulterior fabricării autovehiculului, precum şi a documentelor tehnice de omologare/certificare privitoare la aceste modificări.(3) Certificatul menţionat la alin. (1) va fi imprimat faţă/verso pe hârtie verde pal şi va fi completat în limba română, fiind eliberat împreună cu cel puţin două formulare necompletate ale acestuia traduse în limbile franceză, engleză sau germană şi al căror model este prevăzut în anexele nr. 1b-1d.(4) Certificatul menţionat la alin. (1) este emis o singură dată pentru autovehicul şi nu trebuie să fie reînnoit decât dacă datele de bază menţionate în certificat, pentru orice tip de emisie, se modifică.Articolul 5(1) Certificatul CEMT de conformitate cu cerinţele tehnice de siguranţă pentru o remorcă/semiremorcă, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2a, este emis de către R.A.R. numai în cazul în care el nu a fost emis de către fabricantul vehiculului sau reprezentantul autorizat al acestuia în România ori în cazul în care fabricantul nu are reprezentant autorizat în România şi numai dacă R.A.R. deţine sau are acces la documentele tehnice necesare emiterii lui.(2) În cazul în care nu toate echipamentele vehiculului sunt montate de fabricantul acestuia, certificatul menţionat la alin. (1) este emis de către R.A.R., cu condiţia prezentării de către deţinătorul vehiculului a acceptului fabricantului cu privire la modificările constructive efectuate ulterior fabricării vehiculului, precum şi a documentelor tehnice de omologare/certificare privitoare la aceste modificări.(3) Certificatul menţionat la alin. (1) va fi imprimat pe hârtie galben pal şi completat în limba română, fiind eliberat împreună cu cel puţin două formulare necompletate ale acestuia traduse în limbile franceză, engleză sau germană şi al căror model este prevăzut în anexele nr. 2b-2d.Articolul 6(1) Certificatul CEMT de inspecţie tehnică pentru autovehicule şi pentru remorci/semiremorci, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3a, este emis de către R.A.R..(2) Certificatul menţionat la alin. (1) va fi imprimat pe hârtie albă şi completat în limba română, fiind eliberat împreună cu cel puţin două formulare necompletate ale acestuia traduse în limbile franceză, engleză sau germană şi al căror model este prevăzut în anexele nr. 3b-3d.(3) Certificatul menţionat la alin. (1) trebuie reînnoit în fiecare an.Articolul 7Anexele nr. 1a-3d fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 8R.A.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.523/2008 pentru încadrarea vehiculelor rutiere care efectuează transporturi internaţionale de marfă, în categorii de poluare şi de siguranţă a circulaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 2009.Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul transporturilor,Istvan Zoltan,secretar de statBucureşti, 18 iunie 2014.Nr. 1.031.Anexa 1a(faţă)Nr. Certificatului:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Certificat CEMT de conformitate cu cerinţele tehnice şi de siguranţă pentru ││un autovehicul ││ [] “EURO IV sigur” [] “EURO V sigur” [] “EEV sigur” [] “EURO VI sigur” │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Marca şi tipul vehiculului: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Numărul de identificare al autovehiculului (VIN): │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Tipul/seria motorului: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘REGISTRUL AUTO ROMÂNCalea Griviţei, nr. 391A, 010719 Bucureşti, Româniaatestă prin prezenta că autovehiculul descris mai sus este conform cu specificaţiile Regulamentelor CEE – ONU şi/sau actelor de reglementare UE, enumerate mai jos, şi că datele menţionate în acest certificat sunt exacte.PUTEREA MOTORULUI[] [] Măsurători conform cu: Regulamentul CEE – ONU R85.00 sau amendamentele ulterioare, sau Directiva 80/1269/CEE, modificată prin Directiva 1999/99/EC sau amendamentele ulterioare.CERINŢE PRIVIND ZGOMOTUL ŞI EMISIILE POLUANTE[] [] Zgomot măsurat conform cu: Regulamentul CEE – ONU R51.02 sau amendamentele ulterioare ori Directiva 70/157/CEE, modificată prin Directiva 1999/101/CEE sau amendamentele ulterioare.[] [] EURO IV: Emisii poluante măsurate conform cu: Regulamentul CEE – ONU R49.03, linia B1 sau amendamentele ulterioare ori Directiva 88/77/CEEmodificată prin Directiva 2001/27/CE, linia B1 ori Directiva 2005/55/CE, modificată prin Directiva 2005/78/CE, linia B1 sau amendamentele ulterioare*1)[] [] EURO V: Emisii poluante măsurate conform cu: Regulamentul CEE – ONU R49.04, linia B2 sau amendamentele ulterioare ori Directiva 88/77/CEEmodificată prin Directiva 2001/27/CE, linia B2 ori Directiva 2005/55/CE, modificată prin Directiva 2005/78/CE, linia B2 sau amendamentele ulterioare*2)[] [] EEV: Emisii poluante măsurate conform cu: Regulamentul CEE – ONU R49.04, linia C, sau amendamentele ulterioare ori Directiva 88/77/CEEmodificată prin Directiva 2001/27/CE, linia C ori Directiva 2005/55/CE, modificată prin Directiva 2005/78/CE, linia C sau amendamentele ulterioare*3)[] [] EURO VI: Omologare de tip a motoarelor privind emisiile poluante în conformitate cu: Regulamentul CEE – ONU R49.06 ori Regulamentul (CE) Nr. 595/2009 modificat prin Regulamentul (UE) Nr. 582/2011 al Comisiei şi prinRegulamentul (UE) Nr. 64/2012 al Comisiei sau amendamentele ulterioare*4)_____________*1) Litera B1 sau B sau C din numărul de omologare.*2) Litera B2 sau D, E, F sau G din numărul de omologare.*3) Litera C sau H, I, J sau K din numărul de omologare.*4) Litera A, B sau C din numărul de omologare.(verso)CERINŢE PRIVIND SIGURANŢAAutovehiculul este echipat cu următoarele dispozitive:[] [] EURO IV, EURO V sau EEV: Protecţie antiîmpănare spate*5) conform cu Regulamentul CEE – ONU R58.01 sau cu amendamentele ulterioare ori cuDirectiva 70/221/CEE, modificată prin Directiva 2000/8/CE sau cu amendamentele ulterioare.[] [] EURO VI: Protecţie antiîmpănare spate*5) conform cu Regulamentul CEE – ONU R58.02 sau cu amendamentele ulterioare ori cu Directiva 70/221/CEE, modificată prin Directiva 2006/20/CE sau cu amendamentele ulterioare.[] [] Protecţie laterală*5) conform cu Regulamentul CEE – ONU R73.00 sau cu amendamentele ulterioare ori cu Directiva 89/297/CEE sau cu amendamentele ulterioare.[] [] EURO IV, EURO V sau EEV: Oglinda retrovizoare conform cu Regulamentul CEE – ONU R46.01 sau cu amendamentele ulterioare ori cu Directiva 71/127/CEE, modificată prin Directiva 88/321/CEE ori cu Directiva 2003/97/CEsau cu amendamentele ulterioare.[] [] EURO VI: Dispozitive de vizibilitate indirectă conform cu Regulamentul CEE – ONU R46.02 sau cu amendamentele ulterioare ori cu Directiva 2003/97/CE sau cu amendamentele ulterioare.[] [] EURO IV: Instalare dispozitive iluminare şi semnalizare luminoasă conform cu Regulamentul CEE – ONU R48.01 sau cu amendamentele ulterioare ori cuDirectiva 76/756/EEC, modificată prin Directiva 91/663/CEE sau cu amendamentele ulterioare.[] [] EURO V sau EEV: Instalare dispozitive iluminare şi semnalizare luminoasă montate conform cu Regulamentul CEE – ONU R48.02 sau cu amendamentele ulterioare ori cu Directiva 76/756/CEE, modificată prin Directiva 97/28/CE sau cu amendamentele ulterioare.[] [] EURO VI: Instalare dispozitive iluminare şi semnalizare luminoasă montate conform cu Regulamentul CEE – ONU R48.03 sau cu amendamentele ulterioare ori cu Directiva 76/756/CEE, modificată prin Directiva 2007/35/CE sau cu amendamentele ulterioare.[] [] EURO IV, EURO V sau EEV: Tahograf conform cu Acordul AETR al CEE – ONU sau cu amendamentele ulterioare ori cu Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2135/98 sau cu amendamentele ulterioare, precum şi cu Regulamentele (CE) nr. 1360/2002 şi nr. 432/2004 ale Comisiei sau cu amendamentele ulterioare.[] [] EURO VI: Tahograf digital conform cu Acordul AETR al CEE – ONU sau cu amendamentele ulterioare ori cu Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2135/98 sau cu amendamentele ulterioare, precum şi cu Regulamentul (CE) nr. 1266/2009 al Comisiei sau cu amendamentele ulterioare.[] [] Limitator de viteză conform cu Regulamentul CEE – ONU R89.00 sau cu amendamentele ulterioare ori cu Directiva 92/24/CEE, modificată prin Directiva 2004/11/CE sau cu amendamentele ulterioare.[] [] Plăci de identificare în partea din spate (retroreflectorizante) pentru vehiculele grele şi lungi conform Regulamentului CEE – ONU R70.01 sau cu amendamentele ulterioare.[] [] EURO IV, EURO V sau EEV: Sistem de frânare, incluzând sistemul antiblocare conform cu Regulamentul CEE – ONU R13.09 sau cu amendamentele ulterioare ori cu Directiva 71/320/CEE, modificată prin Directiva 98/12/CE sau cu amendamentele ulterioare.[] [] EURO VI: Sistem de frânare, inclusiv sistemul antiblocare conform cu Regulamentul CEE – ONU R13.10 sau cu amendamentele ulterioare ori cuDirectiva 71/320/CEE, modificată prin Directiva 2002/78/CE sau cu amendamentele ulterioare.[] [] Sistem de direcţie conform cu Regulamentul CEE – ONU R79.01 sau cu amendamentele ulterioare ori cu Directiva 70/311/CEE, modificată prin Directiva 1999/7/CE sau cu amendamentele ulterioare.            Locul Data Semnătura şi ştampila*6)_____________*5) Cu excepţia tractoarelor de semiremorci.*6) Certificatele pot fi completate, ştampilate şi semnate manual sau electronic.Anexa 1b(faţă)n° de l’attestation:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Attestation CEMT de conformite aux normes techniques et aux normes de securite││pour un vehicule a moteur ││ ││ [] “EURO IV sur” [] “EURO V sur” [] “EEV sur” [] “EURO VI sur” │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Marque et type de vehicule: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Numero d’identification du vehicule (VIN): │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Code et numero de serie du moteur: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘REGISTRUL AUTO ROMÂNCalea Griviţei, nr. 391A, 010719 Bucureşti, Româniaatteste par la presente que le vehicule decrit ci-dessus est declare conforme aux specifications des Reglements CEE-ONU et/ou des Actes reglementaires de l’UE listees ci-dessous, et que les caracteristiques mentionnees sur cette attestation sont exactes.PUISSANCE DU MOTEUR[] [] Mesures selon: Reglement EE-ONU R85.00 ou amendements ulterieurs ou Directive 80/1269/CEE telle que modifiee par la Directive 1999/99/CE ou amendements ulterieurs.EXIGENCES DE BRUIT ET D’EMISSIONS POLLUANTES[] [] Bruit mesure selon: Reglement CEE-ONU R51.02 ou amendements ulterieurs ou Directive 70/157/CEE telle que modifiee par la Directive 1999/101/CE ou amendements ulterieurs.[] [] EURO IV: Emissions polluantes selon: Reglement CEE-ONU R49.03, ligne B1 ou amendements ulterieurs ou Directive 88/77/CEE telle que modifiee par la Directive 2001/27/CE, ligne B1, ou Directive 2005/55/CE, telle que modifiee la Directive 2005/78/CE, ligne B1 ou amendements ulterieurs.*1)[] [] EURO V: Emissions polluantes selon: Reglement CEE-ONU R49.04, ligne B2 ou amendements ulterieurs ou Directive 88/77/CEE telle que modifiee par la Directive 2001/27/CE, ligne B2, ou Directive 2005/55/CE telle que modifiee par la Directive 2005/78/CE, ligne B2 ou amendements ulterieurs.*2)[] [] EEV: Emissions polluantes selon: Reglement CEE-ONU R49.04, ligne C ou amendements ulterieurs ou Directive 88/77/CEE telle que modifiee par la Directive 2001/27/CE, ligne C ou Directive 2005/55/CE telle que modifiee par la Directive 2005/78/CE, ligne C ou amendements ulterieurs.*3)[] [] EURO VI: Reception des moteurs au regard des emissions selon: Reglement CEE-ONU R49.06 ou Reglement (CE) n° 595/2009 telle que modifiee par le Reglement (UE) n° 582/2011 de la Commission et par le Reglement (UE) n° 64/2012 de la Commission, ou amendements ulterieurs.*4)______________*1) Lettre B1 ou B ou C dans le numero de reception.*2) Lettre B2 ou D, E, F ou G dans le numero de reception.*3) Lettre C ou H, I, J ou K dans le numero de reception.*4) Lettre A, B ou C dans le numero de reception.(verso)EXIGENCES DE SECURITELe vehicule a moteur est equipe des dispositifs suivants:[] [] EURO IV, EURO V ou EEV: Protection anti-encastrement arriere*5) conforme au Reglement CEE-ONU R58.01 ou amendements ulterieurs ou a la Directive 70/221/CEE, modifiee par la Directive 2000/8/CE ou amendements ulterieurs.[] [] EURO VI: Protection anti-encastrement arriere*5) conforme au Reglement CEE-ONU R58.02 ou amendements ulterieurs ou a la Directive 70/221/CEE, modifiee par la Directive 2006/20/CE ou amendements ulterieurs.[] [] Protection laterale*5) conforme au Reglement CEE-ONU R73.00 ou amendements ulterieurs ou a la Directive 89/297/CEE ou amendements ulterieurs.[] [] EURO IV, EURO V ou EEV: Retroviseur conforme au Reglement CEE-ONU R46.01 ou amendements ulterieurs ou a la Directive 71/127/CEE, modifiee par la Directive 88/321/CEE ou la Directive 2003/97/CE ou amendements ulterieurs.[] [] EURO VI: Vision Indirecte conforme au Reglement CEE-ONU R46.02 ou amendements ulterieurs ou la Directive 2003/97/CE ou amendements ulterieurs.[] [] EURO IV: Installation des feux et des dispositifs de signalisation lumineuse conforme au Reglement CEE-ONU R48.01 ou amendements ulterieurs ou a la (Directive 76/756/CEE, modifiee par la Directive 91/663/CEE ou amendements ulterieurs.[] [] EURO V ou EEV: Installation des feux et des dispositifs de signalisation lumineuse conforme au Reglement CEE-ONU R48.02 ou amendements ulterieurs ou a la Directive 76/756/CEE, modifiee par la Directive 97/28/CE ou amendements ulterieurs.[] [] EURO VI: Installation des feux et des dispositifs de signalisation lumineuse conforme au Reglement CEE-ONU R48.03 ou amendements ulterieurs ou a la Directive 76/756/CEE, modifiee par la Directive 2007/35/CE ou amendements ulterieurs.[] [] EURO IV, EURO V ou EEV: Tachygraphe conforme a l’Accord AETR de la CEE-ONU ou amendements ulterieurs ou au Reglement (CEE) n° 3821/85 du Conseil, tel que modifie par le Reglement (CE) n° 2135/98 ou amendements ulterieurs ainsi que par les Reglements de la Commission (CE) n° 1360/2002 et n° 432/2004 ou amendements ulterieurs.[] [] EURO VI: Tachygraphe numerique conforme a l’Accord AETR de la CEE-ONU ou amendements ulterieurs ou au Reglement (CEE) n° 3821/85 du Conseil, tel que modifie par le Reglement (CE) n° 2135/98 ou amendements ulterieurs ainsi que par les Reglements de la Commission (UE) n° 1266/2009 ou amendements ulterieurs.[] [] Limiteur de vitesse conforme au Reglement CEE-ONU R89.00 ou amendements ulterieurs ou a la Directive 92/24/CEE, modifiee par la Directive 2004/11/CE ou amendements ulterieurs.[] [] Plaques d’identification arriere (retroreflechissantes) pour vehicule lourd et long conformes au Reglement CEE-ONU R70.01 ou amendements ulterieurs.[] [] EURO IV, EURO V ou EEV: Systeme de freinage avec dispositif antiblocage conforme au Reglement CEE-ONU R13.09 ou amendements ulterieurs ou a la Directive 71/320/CEE, modifiee par la Directive 98/12/CE ou amendements ulterieurs.[] [] EURO VI: Systeme de freinage avec dispositif antiblocage conforme au Reglement CEE-ONU R13.10 ou amendements ulterieurs ou a la Directive 71/320/CEE, modifiee par la Directive 2002/78/CE ou amendements ulterieurs.[] [] Systeme de direction conforme au Reglement CEE-ONU R79.01 ou amendements ulterieurs ou a la Directive 70/311/CEE, modifiee par la Directive 1999/7/CE ou amendements ulterieurs.         Lieu Date Signature et cachet*6)___________*5) Tracteurs de semi-remorques exceptes.*6) Les certificats peuvent etre remplis, porter des tampons et signatures manuellement ou electroniquement.Anexa 1c(faţă)Certificate No:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ECMT Certificate of Compliance with Technical and Safety Requirements for a ││Motor Vehicle ││ ││ [] “EURO IV safe” [] “EURO V safe” [] “EEV safe” [] “EURO VI safe” │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Vehicle Type and Make: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Vehicle Identification Number (VIN): │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Engine Type / Number: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘REGISTRUL AUTO ROMÂNCalea Griviţei, nr. 391A, 010719 Bucureşti, Româniahereby confirms that the said vehicle is in compliance with the provisions of respective UNECE Regulations and/or EU regulatory acts, as listed below, and confirms that the particulars entered overleaf are correct.ENGINE POWER[] [] Measurements according to: UNECE Regulation R85.00 or as subsequently amended, or Directive 80/1269/EEC, as amended by Directive 1999/99/EC or as subsequently amended.REQUIREMENTS FOR NOISE AND EXHAUST EMISSIONS[] [] Noise measured according to: UNECE Regulation R51.02 or as subsequently amended, or Directive 70/157/EEC as amended by Directive 1999/101/EC or as subsequently amended.[] [] EURO IV: Exhaust emissions according to UNECE Regulation R49.03, row B1 or as subsequently amended, or Directive 88/77/EEC as amended by Directive 2001/27/EC, row B1 or Directive 2005/55/EC as amended by Directive 2005/78/EC, row B1 or as subsequently amended.*1)[] [] EURO V: Exhaust emissions according to: UNECE Regulation R49.04, row B2 or as subsequently amended, or Directive 88/77/EEC as amended by Directive 2001/27/EC, row B2 or Directive 2005/55/EC as amended by Directive 2005/78/EC row B2 or as subsequently amended.*2)[] [] EEV: Exhaust emissions according to: UNECE Regulation R49.04, row C or as subsequently amended, or Directive 88/77/EEC as amended by Directive 2001/27/EC, row C or Directive 2005/55/EC as amended by Directive 2005/78/EC, row C or as subsequently amended.*3)[] [] EURO VI: Type-approval of engines with respect to emissions according to: UNECE Regulation R49.06 or Regulation (EC) No 595/2009 as amended by Commission Regulation (EU) No 582/2011 and Commission Regulation (EU) No 64/2012 or as subsequently amended.*4)____________*1) Character B1 or B or C, in the approval number.*2) Character B2 or D, E, F or G, in the approval number.*3) Character C or H, I, J or K in the approval number.*4) Character A, B or C in the approval number.(verso)SAFETY REQUIREMENTSThe motor vehicle is fitted with the following devices:[] [] EURO IV, EURO V or EEV: Rear protective devices*5) according to UNECE Regulation R58.01 or as subsequently amended, or to Directive 70/221/EEC, as amended by Directive 2000/8/EC or as subsequently amended.[] [] EURO VI: Rear protective devices*5) according to UNECE Regulation R58.02 or as subsequently amended, or to Directive 70/221/EEC as amended by Directive 2006/20/EC or as subsequently amended.[] [] Lateral protection*5) according to UNECE Regulation R73.00 or as subsequently amended, or to Directive 89/297/EEC or as subsequently amended.[] [] EURO IV, EURO V or EEV: Rear view mirror according to UNECE Regulation R46.01 or as subsequently amended, or to Directive 71/127/EEC, as amended by Directive 88/321/EEC or Directive 2003/97/EC or as subsequently amended.[] [] EURO VI: Indirect vision according to UNECE Regulation R46.02 or as subsequently amended, or to Directive 2003/97/EC or as subsequently amended.[] [] EURO IV: Installation of lighting and light signaling devices according to UNECE Regulation R48.01 or as subsequently amended, or to Directive 76/756/EEC, as amended by Directive 91/663/EEC or as subsequently amended.[] [] EURO V or EEV: Installation of lighting and light signaling devices according to UNECE Regulation R48.02 or as subsequently amended, or to Directive 76/756/EEC, as amended by Directive 97/28/EC or as subsequently amended.[] [] EURO VI: Installation of lighting and light signaling devices according to UNECE Regulation R48.03 or as subsequently amended, or to Directive 76/756/EEC, as amended by Directive 2007/35/EC or as subsequently amended.[] [] EURO IV, EURO V or EEV: Tachograph according to the UNECE AETR Agreement or its amendments, or to Council Regulation (EEC) No 3821/85, as amended by Regulation (EC) No 2135/98 or as subsequently amended, as well as by Commission Regulations (EC) No 1360/2002 and No 432/2004 or as subsequently amended.[] [] EURO VI: Digital tachograph according to the UNECE AETR Agreement or its amendments, or to Council Regulation (EEC) No 3821/85 as amended by Regulation (EC) No 2135/98 or as subsequently amended, as well as by Commission Regulation (EU) No 1266/2009 or as subsequently amended.[] [] Speed limitation devices according to UNECE Regulation R89.00 or as subsequently amended, or to Directive 92/24/EEC, as amended by Directive 2004/11/EC or as subsequently amended.[] [] Rear marking plates (retroreflective) for heavy and long vehicles according to UNECE Regulation R70.01 or as subsequently amended.[] [] EURO IV, EURO V or EEV: Braking, including antiblocking systems according to UNECE Regulation R13.09 or as subsequently amended, or to Directive 71/320/EEC as amended by Directive 98/12/EC or as subsequently amended.[] [] EURO VI: Braking, including antiblocking systems according to UNECE Regulation R13.10 or as subsequently amended, or to Directive 71/320/EEC, as amended by Directive 2002/78/EC or as subsequently amended.[] [] Steering according to UNECE Regulation R79.01 or as subsequently amended, or to Directive 70/311/EEC as amended by Directive 1999/7/EC or as subsequently amended.       Place Date Signature and stamp*6)__________*5) Semi-trailer tractor excepted.*6) Certificate may be filled in, stamped and signed manually or electronically.Anexa 1d(faţă)Nr. des Nachweises:┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│CEMT- Nachweis der Ubereinstimmung mit den technischen und ││Sicherheitsanforderungen fur ein Kraftfahrzeug ││ ││ [] “EURO IV sicher” [] “EURO V sicher” [] “EEV sicher” [] “EURO VI sicher”│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Fahrzeugtyp und Marke: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN): │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Motortyp / Nummer: │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘REGISTRUL AUTO ROMÂNCalea Griviţei, nr. 391A, 010719 Bucureşti, Româniabestatigt hiermit, dass das genannte Fahrzeug den Bestimmungen der UN-ECW Regelungen und/oder EU-Rechtsakten entsprochen hat, sowie die Richtigkeit der auf diesem Nachweis eingetragenen Daten.MOTORLEISTUNG[] [] Messungen nach UN-ECE Regelung R85.00 oder in einer spater geanderten Fassung oder Richtlinie 80/1269/EWG in der Fassung der Richtlinie 1999/99/EG oder in einer spater geanderten Fassung.ANFORDERUNGEN AN DAS LARM- UND ABGASVERHALTEN[] [] Larm gemessen nach UN-ECE Regelung R51.02 oder in einer spater geanderten Fassung oder Richtlinie 70/157/EWG in der Fassung der Richtlinie 1999/101/EG oder in einer spater geanderten Fassung.[] [] EURO IV: Abgasemissionen nach UN-ECE Regelung R49.03, Zeile B1 oder in einer spater geanderten Fassung oder Richtlinie 88/77/EWG in der Fassung der Richtlinie 2001/27/EG, Zeile B1 oder der Richtlinie 2005/55/EG in der Fassung der Richtlinie 2005/78/EG, Zeile B1 oder in einer spater geanderten Fassung*1)[] [] EURO V: Abgasemissionen nach UN-ECE Regelung R49.04, Zeile B2 oder in einer spater geanderten Fassung oder Richtlinie 88/77/EWG in der Fassung der Richtlinie 2001/27/EG, Zeile B2 oder der Richtlinie 2005/55/EG in der Fassung der Richtlinie 2005/78/EG, Zeile B2 oder in einer spater geanderten Fassung*2)[] [] EEV: Abgasemissionen nach UN-ECE Regelung R49.04, Zeile C oder in einer spater geanderten Fassung oder Richtlinie 88/77/EWG in der Fassung der Richtlinie 2001/27/EG, Zeile C oder der Richtlinie 2005/55/EG in der Fassung der Richtlinie 2005/78/EG, Zeile C oder in einer spater geanderten Fassung.*3)[] [] EURO VI: Typgenehmigung von Motoren hinsichtlich der Emissionen nach UN-ECE Regelung R49.06 oder Verordnung (EG) Nr. 595/2009 in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 582/2011 der Kommission oder Verordnung (EU) Nr. 64/2012 der Kommission oder in einer spater geanderten Fassung.*4)___________*1) Buchstabe B1 oder B oder C in der Genehmigungsnummer.*2) Buchstabe B2 oder D,E,F oder G in der Genehmigungsnummer.*3) Buchstabe C oder H,I,J oder K in der Genehmigungsnummer.*4) Buchstabe A,B oder C in der Genehmigungsnummer.(verso)SICHERHEITSANFORDERUNGENDas Kraftfahrzeug ist mit folgenden Anlagen ausgestattet:[] [] EURO IV, EURO V oder EEV: Hinterer Unterfahrschutz*5) gemaB UN-ECE Regelung R58.01 oder in einer spater geanderten Fassung oder Richtlinie 70/221/EWG in der Fassung der Richtlinie 2000/8/EG oder in einer spater geanderten Fassung.[] [] EURO VI: Hinterer Unterfahrschutz*5) gemaB UN-ECE Regelung R58.02 oder in einer spater geanderten Fassung oder Richtlinie 70/221/EWG in der Fassung der Richtlinie 2006/20/EG oder in einer spater geanderten Fassung.[] [] Seitliche Schutzvorrichtungen*5) gemaB UN-ECE Regelung R73.00 oder in einer spater geanderten Fassung oder Richtlinie 89/297/EWG oder in einer spater geanderten Fassung.[] [] EURO IV, EURO V oder EEV: Ruckspiegel gemaB UN-ECE Regelung R46.01 oder in einer spater geanderten Fassung oder Richtlinie 71/127/EWG in der Fassung der Richtlinie 88/321/EWG oder der Richtlinie 2003/97/EG oder in einer spater geanderten Fassung.[] [] EURO VI: Indirekte Sicht gemaB UN-ECE Regelung R46.02 oder in einer spater geanderten Fassung oder der Richtlinie 2003/97/EG oder in einer spater geanderten Fassung.[] [] EURO IV: Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen gemaB UN-ECE Regelung R48.01 oder in einer spater geanderten Fassung oder Richtlinie 76/756/EWG in der Fassung der Richtlinie 91/663/EWG oder in einer spater geanderten Fassung.[] [] EURO V oder EEV: Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen gemaB UN-ECE Regelung R48.02 oder in einer spater geanderten Fassung oder Richtlinie 76/756/EWG in der Fassung der Richtlinie 97/28/EG oder in einer spater geanderten Fassung[] [] EURO VI: Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen gemaB UN-ECE Regelung R48.03 oder in einer spater geanderten Fassung oder Richtlinie 76/756/EWG in der Fassung der Richtlinie 2007/35/EG oder in einer spater geanderten Fassung.[] [] EURO IV, EURO V oder EEV: Kontrollgerat gemaB UN-ECE AETR Abkommen oder in einer spater geanderten Fassung oder gemaB Verordnung des Rates (EWG) Nr. 3821/85 in der Fassung der Verordnung (EG) Nr. 2135/98 oder in einer spater geanderten Fassung oder in der Fassung der Verordnungen (EG) Nr. 1360/2002 und Nr. 432/2004 oder in einer spater geanderten Fassung.[] [] EURO VI: Digitales Kontrollgerat gemaB UN-ECE AETR Abkommen oder in einer spater geanderten Fassung oder gemaB Verordnung des Rates (EWG) Nr. 3821/85 in der Fassung der Verordnung (EG) Nr. 2135/98 oder in einer spater geanderten Fassung oder in der Fassung der Verordnungen (EU) Nr. 1266/2009 oder in einer spater geanderten Fassung.[] [] Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung gemaB UN-ECE Regelung R89.00 oder in einer spater geanderten Fassung oder Richtlinie 92/24/EWG in der Fassung der Richtlinie 2004/11/EG oder in einer spater geanderten Fassung.[] [] Hintere Warntafeln (ruckstrahlend) fur schwere und lange Fahrzeuge gemaB UN-ECE Regelung R70.01 oder in einer spater geanderten Fassung.[] [] EURO IV, EURO V oder EEV: Bremsanlagen inklusive Antiblockiervorrichtung gemaB UN-ECE Regelung R13.09 oder in einer spater geanderten Fassung oder Richtlinie 71/320/EWG in der Fassung der Richtlinie 98/12/EG oder in einer spater geanderten Fassung.[] [] EURO VI: Bremsanlagen inklusive Antiblockiervorrichtung gemaB UN-ECE Regelung R13.10 oder in einer spater geanderten Fassung oder Richtlinie 71/320/EWG in der Fassung der Richtlinie 2002/78/EG oder in einer spater geanderten Fassung.[] [] Lenkanlage gemaB UN-ECE Regelung R79.01 oder in einer spater geanderten Fassung oder Richtlinie 70/311/EWG in der Fassung der Richtlinie 1999/7/EG oder in einer spater geanderten Fassung.            Ort Datum Unterschrift und Stempel*6)__________*5) Sattelzugfahrzeuge ausgenommen.*6) Die Nachweisblatter konnen sowohl manuell als auch in elektronischer Form erstellt ausgefullt sowie mit Stempelaufdruck und Unterschrift versehen werden.Anexa 2aNr. Certificatului:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Certificat CEMT de conformitate cu cerinţele tehnice de siguranţă pentru o ││remorcă*1) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Marca şi Tipl Vehiculului: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Număul de identificare al vehiculului (VIN): │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘REGISTRUL AUTO ROMÂNCalea Griviţei, nr. 391A, 010719 Bucureşti, Româniaatestă prin prezenta că vehiculul descris mai sus este conform cu specificaţile Regulamentelor CEE – ONU şi/sau Directivelor CE enumerate mai jos şi că datele menţionate în acest certificat sunt exacte.Vehiculul remorcat este echipat cu următoarele dispozitive:[] [] Protecţie antiîmpănare spate conform cu Regulamentul CEE – ONU R58.01 sau cu amendamentele ulterioare ori cu Directiva 70/221/CEE, modificată prinDirectiva 2000/8/CE sau cu amendamentele ulterioare.[] [] Protecţie laterală conform cu Regulamentul CEE – ONU R73.00 sau cu amendamentele ulterioare ori cu Directiva 89/297/CEE sau cu amendamentele ulterioare.[] [] Dispozitive de iluminare şi de semnalizare luminoasă conform cu Regulamentul CEE – ONU R48.01 sau cu amendamentele ulterioare ori cuDirectiva 76/756/CEE, modificată prin Directiva 97/28/CE sau cu amendamentele ulterioare.[] [] Plăci de identificare în partea din spate (retroreflectorizante) pentru vehiculele grele şi lungi conform cu Regulamentul CEE – ONU R70.01 sau cu amendamentele ulterioare.[] [] Sistem de frânare, inclusiv sistemul antiblocare conform cu Regulamentul CEE – ONU R13.09 sau cu amendamentele ulterioare ori cu Directiva 71/320/CEE, modificată prin Directiva 98/12/CE sau cu amendamentele ulterioare.           Locul Data Semnătura şi ştampila*2)____________*1) Inclusiv semiremorci.*2) Certificatele pot fi completate, ştampilate şi semnate manual sau electronic.Anexa 2bn° de l’attestation:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Attestation CEMT de conformite d’une remorque*1) aux normes tehniques de ││securite │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Marque et type de vehicule: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Numero d’identification du vehicule (VIN): │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘REGISTRUL AUTO ROMÂNCalea Griviţei, nr. 391A, 010719 Bucureşti, România.atteste par le presente que le vehicule decrit ci-dessus est declare conforme aux specifications des Reglements CEE-ONU et/ou des Directives CE listees ci-dessous, et que les caracteristiques mentionnees sur cette attestation sont exactes.Le vehicule remorque est echipe des dispositifs suivants:[] [] Protection anti-encastrement arriere conforme Reglement CEE – ONU R58.01 ou amendaments ulterieurs ou a la Directive 70/221/CEE, modifiee par la Directive 2000/8/CE ou amendaments ulterieurs.[] [] Protection laterale conforme au Reglement CEE – ONU R73.00, ou amendaments ulterieurs ou a la Directive 89/297/CEE ou amendaments ulterieurs.[] [] Feux et dispositifs de signalisation lumineuse conformes au Reglement CEE – ONU R48.01, ou amendaments ulterieurs ou a la Directive 76/756/CEE, telle que modifiee par la Directive 91/663/CE ou amendaments ulterieurs.[] [] Plaques d’identification arriere (retroreflechissantes) pour vehicule lourd et long conformes au Reglement CEE – ONU R70.01ou amendaments ulterieurs.[] [] Systeme de freinage avec dispositif antiblocage conforme Reglement CEE/ONU R13.09 ou amendaments ulterieurs ou a la Directivei 71/320/CEE, modifiee par la Directive 98/12/CE ou amendaments ulterieurs.           Lieu Date Signature et cachet*2)_________*1) Semi-remorques incluses.*2) Les certificats peauvent etre remplis, porter des tampons set signatures manuellement ou electroniquement.Anexa 2cCertificate No:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ECMT Certificate of Compliance of a Trailer*1) with the Technical Safety ││Requirements │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Vehicle Type and Make: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Vehicle Identification Number (VIN): │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘REGISTRUL AUTO ROMÂNCalea Griviţei, nr. 391A, 010719 Bucureşti, Româniahereby confirms that the said vehicle is in compliance with the provisions of respective UNECE Regulations and/or EC Directives, as listed below, and confirms that the particulars entered overleaf are correct.The trailer is fitted with the following devices:[] [] Rear protective devices according to UNECE Regulation R58.01 or as subsequently amended; or to Directive 70/221/EEC, as amended by Directive 2000/8/EC or as subsequently amended.[] [] Lateral protection according to UNECE Regulation R73.00 or as subsequently amended; or to Directive 89/297/EEC or as subsequently amended.[] [] Lighting and light signaling devices according to UNECE Regulation R48.01 or as subsequently amended; or to Directive 76/756/EEC, as amended by Directive 91/663/EC, or as subsequently amended.[] [] Rear marking plates (retioreflective) for heavy and long vehicles according to UNECE Regulation R70.01 or as subsequently amended.[] [] Braking, including antiblocking systems, according to UNECE Regulation R13.09 or as subsequently amended; or to Directive 71/320/EEC, as amended by Directive 98/12/EC, or as subsequently amended.        Place Date Signature and stamp*2)__________*1) Semi-trailers included.*2) Certificate may be filled in, stamped and signed manually or electronicallty.Anexa 2dNr. des Nachweises:┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nachweis der Ubereinstimmung eines Anhangers*1) mit den technischen ││ Sicherheitsanforderungen │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Fahrzeugtyp und Marke: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN): │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘REGISTRUL AUTO ROMÂNCalea Griviţei, nr. 391A, 010719 Bucureşti, Româniabestatigt hiermit, dass das genannte Fahrzeug den Bestimmungen der UN-ECE Regelungen und/oder EG-Richtlinien entsprochen hat, sowie die Richtigkeit der auf diesem Nachweis eingetragenen Daten.Der Anhanger ist mit folgenden Anlagen ausgestattet:[] [] Hinterer Unterfahrschutz gemaB UN-ECE Regelung R58.01 oder in einer spater geanderten Fassung oder Richtlinie 70/221/EWG in der Fassung der Richtlinie 2000/8/EG oder in einer spater geanderten Fassung.[] [] Seitliche Schutzvorrichtungen gemaB UN-ECE Regelung R73.00 oder in einer spater geanderten Fassung oder Richtlinie 89/297/EWG oder in einer spater geanderten Fassung.[] [] Beleuchtungs-und Lichtsignaleinrichtungen gemaB UN-ECE Regelung R48.01 oder in einer spater geanderten Fassung oder Richtlinie 76/756/EWG in der Fassung der Richtlinie 97/28/EG oder in einer spater geanderten Fassung.[] [] Hintere Warntafeln (ruckstrahlend) fur schwere und lange Fahrzeuge gemaB UN-ECE Regelung R70.01 oder in einer spater geanderten Fassung.[] [] Bremsanlagen inklusive Antiblockiervorrichtung gemaB UN-ECE Regelung R13.09 oder in einer spater geanderten Fassung oder Richtlinie 71/320/EWG in der Fassung der Richtlinie 98/12/EG oder in aner spater geanderten Fassung.       Ort Datum Unterschrift und Stempel*2)_________*1) EinschlieBlich Sattelanhanger.*2) Die Nachweisblatter konnen sowohl als auch in elektronischer From erstellt ausgfullt sowie mit Stempelaufdruck und Unterschrift versehen werden.Anexa 3aNr. Certificatului:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Certificat CEMT de inspecţie tehnică pentru autovehicule şi pentru remorci*1) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Numărul de înmatriculare: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Numărul certificatului de conformitate: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Marca şi tipul vehiculului*2) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Numărul de identificare al vehiculului (VIN): │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Tipul/seria motorului*3) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘REGISTRUL AUTO ROMÂNCalea Griviţei, nr. 391A, 010719 Bucureşti RomâniaÎn calitate de organism desemnat şi direct supravegheat de Statul de înmatriculare în sensul aplicării Acordului din 1997 al CEE – ONU sau Rezoluţiei de ansamblu R.E.1 a CEE – ONU (TRANS/SC.1/294/Rev. 5) aşa cum a fost modificată în 2001 (TRANS/WP.1/2001/25) sau amendamentele ulterioare oriDirectivei 2009/40/CE, modificată prin Directiva Comisiei 2010/48/UE sau amendamentele ulterioare,atestă prin prezenta că vehiculul descris mai sus este conform cu specificaţiile precizate în textele de mai sus, incluzând cel puţin următoarele puncte de control obligatorii:[] Sistemele de frânare (inclusiv sistemele antiblocare, compatibile cu remorca şi viceversa)[] Volanul*3) şi sistemul de direcţie[] Vizibilitatea[] Lămpile, dispozitivele reflectorizante şi echipamentul electric[] Axele, roţile, anvelopele şi suspensiile (inclusiv adâncimea minimă a profilului anvelopelor)[] Şasiul şi accesoriile şasiului (inclusiv dispozitivele antiîmpănare spate şi laterale)[] Alte echipamente, incluzând:[] Triunghi de presemnalizare*3)[] Tahograf (prezenţa şi integritatea sigiliilor)*3)[] Limitator de viteză*3)[] Coeficientul de absorbţie*3*4)         Locul Data Semnăătura şi ştampila*5)Notă: Următoarea inspecţie tehnică solicitată înainte de*6)___________*1) Inclusiv semiremorci.*2) Tipul de remorcă în cazul unei remorci.*3) Nu se completează în cazul unei remorci.*4) Conform Regulamentului CEE-ONU R24.03, cu amendamentele ulterioare oriDirectivei 72/306/CEE, cu amendamentele ulterioare ori Directivei 2005/78/CEcu amendamentele ulterioare; nu este necesar pentru EURO VI şi motoare cu aprindere prin scânteie.*5) Certificatele pot fi completate, ştampilate şi semnate manual sau electronic.*6) 12 luni de la data inspecţiei şi cel mai târziu la sfârşitul lunii în care se împlineşte un an de la data inspecţiei.Anexa 3bNo de l’attestation:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Attestation CEMT de controle tehnique annuel pour les vehicules a moteur et ││les remorques*1) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Numero d’immatriculation: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Numero de l’attestation de conformite: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Marque et type du vehicule:*2) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Numero d’identification du vehicule (VIN): │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Code et numero de serie du moteur:*3) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘REGISTRUL AUTO ROMÂNCalea GriviŢei, nr.391A, 010719 Bucureşti, RomâniaEn qualite d’organisme designe et directement supervise par l’Etat d’immatriculation aux fins de l’application de l’Accord de 1997, de la CEE-ONU ou de la Resolution d’ensemble R.E.1 de la CEE-ONU (TRANS/SC.1/294/Rev.5) telle que modifiee en 2001 (TRANS/WP.1/2001/25) ou amendements ulterieurs ou de la Directive 2009/40/CE amendee par la Directive 2010/48/UE de la Commision ou amendements ulterieurs,Atteste, par la presente, que le vehicule designe ci-dessus est conforme aux specifications enoncees dans les textes ci-dessus, et portant au moins sur les points de console obligatories suivants:[] Dispositifs de freinage (y compris les systemes anti-blocage, compatibles avec le remorque et vice- versa)[] Volant*3) et direction[] Visibilite[] Feux, dispositifs retro-reflechissant et equipement eletrique[] Essieux, roues, pneus et suspensions (y compris la profondeur minimale de sculpture des pneumatiques)[] Chassis et accesssories du chassis (y compris les dispositifs anti-encastrement a l’arriere et sur les cotes)[] Equipements divers, parmi lesquels:[] Triangle de presignalisation*3)[] Tachygraphe (presence of and integrite des sceaux)*3)[] Limiteur de vitesse*3)[] Coefficient d’absorption*3),*4)       Lieu Date Signature et cachet*5)Note: Prochaine attestation de controle requise avant le:*6)_____________*1) Semi-remorques incluses.*2) Type de remorque s’il s’agit d’une remorque.*3) Ne pas remplir s’il s’agit d’une remorque.*4) Conforme au Reglement CEE-ONU R24.03 ou amendements ulteriurs, ou a la Directive 72/306/CEE ou a la Directive 2005/78/CE ou amendements ulteriurs; n’est pas necessaire pour EURO VI et pour les moteurs a allumage commande.*5) Les certificats peuvent etre remplis, porter des tampons et signatures manuellement ou electroniquement.*6) 12 moins apres la date du test, et au plus tard a la fin du mois anniversaire.Anexa 3cCertificate No:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ECMT Certificate of Roadworthiness Test for Motor Vehicles and Trailers*1) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Registration Number: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Certificate of compliance Number: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Vehicle Type and Make*2): │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Vehicle Identification Number (VIN): │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Engine Type/Number*3): │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘REGISTRUL AUTO ROMÂNCalea Griviţei, nr. 391A, 010719 Bucureşti, RomâniaBody designated and directly supervised by the State of Registration for the purpose of UNECE Agreement of 1997, or of the UNECE Consolidated Resolution R.E.1 (TRANS/SC.1/294/Rev.5) as amended in 2001 (TRANS/WP.1/2001/25) or as subsequently amended, or of Directive 2009/40/EC as amended by Directive 2010/48/EU or as subsequently amended,hereby confirms that the said vehicle is in compliance with the provisions of the texts above, including at least the following items to be compulsory checked:[] Braking systems (including antiblocking systems, compatible with the trailer and vice-versa)[] Steering wheel*3) and steering devices[] Visibility[] Lamps, reflectors and electrical equipment[] Axles, wheels, tyres and suspension (including minimum tread depth of tyres)[] Chassis and chassis attachments (including rear and lateral protective devices)[] Other equipment, including:[] Warning triangle*3)[] Tachograph (presence of and integrity of seals)*3)[] Speed limitation device*4)[] Absorption coefficient.*3),*4)       Place Date Signature and stamp*5)Note: Next roadworthiness test required before:*6)___________*1) Semi-trailers included.*2) Trailer type, if trailer.*3) Not applicable to trailer.*4) Acording to UNECE regulation R24.03 or as subsequently amended, or to the Directive 72/306/EEC or as subsequently amended, or to Directive 2005/78/EC or as subsequenrly amended; for EURO VI and positive ignition engines not required.*5) Certificate may be filled in, stamped and signed manually or electronically.*6) 12 months after the date of the test, and at the lates before the end of this same month.Anexa 3dNr. des Nachweises:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│CEMT – Nachweis der technischen Uberwachung fur Kraftfahrzeuge und Anhanger*1)│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Zulassungsnummer: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Nummer des Nachweises der Ubereinstimmung: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Fahrzeugtyp und Marke*2): │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN): │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Motortyp/Nummer*3): │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘REGISTRUL AUTO ROMÂNCalea Griviţei, nr. 391A, 010719 Bucureşti RomâniaBehorde die vom Zulassungsstaat im Sinne der UN-ECE Abkommen von 1997 oder der UN-ECE Resolution R.E.1 (TRANS/SC. 1/294/Rev.5) in den Fassung von 2001 (TRANS/WP. 1/2001/25) oder in einer spater geanderten Fassung, oder der Richtlinie 2009/40/EG in dei Fassung der Richtlinie 2010/48/UE der Kommission oder in einer spater geanderten Fassung namhaft gemacht und direkt uberwacht wird,bestatigt hiermit, dass das genannte Fahrzeug den Bestimmungen dieser Texte entspricht einschlieBlich zumindest der folgenden Punkte:[] Bremsanlagen (einschlieBlich Antiblockiervorrichtung, kompatibel mit dem Anhanger und umgekehrt)[] Lenkrad*3) und Lenkanlage[] Sichtverhaltnisse[] Leuchten, Ruckstrahler und elektrisch Anlagen[] Achsen, Rader, Reifen und Aufhangungen (einschlieBlich minimale Reifenprofiltiefe)[] Fahrgestell und am Fahrgestell bfestigte Teile (einschlieBlich hinterer Unterfahrschutz und seitliche Schutzvorrichtungen)[] Sonstige Ausstattung einschlieBlich:[] Warndreieck*3)[] Kontrollgerat (Vorhandensein und Unversehrtheit der Siegel)*3)[] Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung*3)[] Absorptionskoeffizient*3),*4)        Ort Datum Unterschrift und Stempel*5)Hinweis: Nachste technische Uberwachung erforderlich vor:*6)_________*1) EinschlieBlich Sattelanhanger*2) Anhangertype, wenn Anhanger.*3) Fur Anhanger nicht anwendbar.*4) GemaB UN-ECE Regelung R24.03 oder in einer spater geanderten Fassung oder der Richtline 72/306/EWG oder in einer spater geanderten Fassung, oder der Richtlinie 2005/78/EG oder in einer spater geanderten Fassung; fur EURO VI und Fremdzundungsmotoren nicht erfoderlich.*5) Die Nachweisblatter konnen sowohl manuell als auch in elektronischer Form erstellt ausgefullt sowie mit Stempelaufdruck und Unterschrift versehen werden.*6) 12 Monate nach dem Datum des Tests und spatestens vor dem Ende dieses gleichen Monats.


February 9, 2016
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

4 + 6 =