LEGEA Nr. 110 din 13 martie 2002 | Firme de transport, calificari transporturi, scoli soferi, atestate, medical auto, inchirieri masini, utilaje,remorci
Blog

LEGEA Nr. 110 din 13 martie 2002

LEGE   Nr. 110 din 13 martie 2002

pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Comunitatea Europeana instituind anumite conditii pentru transportul rutier de marfuri si promovarea transportului combinat, semnat la Luxemburg la 28 iunie 2001

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 206 din 27 martie 2002

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se ratifica Acordul dintre Romania si Comunitatea Europeana instituind anumite conditii pentru transportul rutier de marfuri si promovarea transportului combinat, semnat la Luxemburg la 28 iunie 2001.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 29 ianuarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 25 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATUI,
DORU IOAN TARACILA

ACORD
intre Romania si Comunitatea Europeana instituind anumite conditii pentru transportul rutier de marfuri si promovarea transportului combinat

Romania, denumita in continuare Romania, si Comunitatea Europeana, denumita in continuare Comunitatea, denumite in continuare parti contractante,
luand in considerare Acordul european din 1 februarie 1993 instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele lor membre, pe de alta parte, si indeosebi art. 57.3 din acesta,
considerand ca Romania este interesata in extinderea pe mai departe, in colaborare cu Comunitatea, a drepturilor si obligatiilor reciproce cu privire la accesul pe piata transporturilor si la tranzit, ca un prim pas in realizarea unei intelegeri privind transporturile interioare, astfel cum este prevazut in Acordul european din 1 februarie 1993 instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele lor membre, pe de alta parte,
considerand ca este esential pentru Comunitate, in contextul realizarii pietei interne si al implementarii politicii comune de transport, sa asigure ca marfurile Comunitatii, aflate in tranzit prin Romania, sa poata fi transportate cat mai rapid si mai eficient posibil, fara obstacole sau discriminari,
mai mult, considerand ca fiind necesar sa se asigure dezvoltarea coordonata a fluxurilor de transport intre si pe teritoriile partilor contractante, in special prin introducerea si dezvoltarea unui pachet de masuri coordonate privind transportul rutier si combinat pe baze competitive prin promovarea autovehiculelor nepoluante si respectarea principiului mobilitatii durabile,
au convenit cele ce urmeaza:

TITLUL I
Scop, domeniu de aplicabilitate si definitii

Art. 1
Scop
Scopul prezentului acord este de a promova cooperarea dintre partile contractante in domeniul transportului de marfuri si in special in domeniul traficului rutier de tranzit si in acest sens sa asigure dezvoltarea intr-o maniera coordonata a transporturilor dintre si pe teritoriile partilor contractante.
Art. 2
Domeniu de aplicabilitate
1. Cooperarea se extinde asupra transportului rutier de marfuri si transportului combinat.
2. Astfel, obiectul prezentului acord acopera in principal:
– accesul la piata pentru traficul rutier de marfuri in tranzit;
– masurile de sustinere legale si administrative, inclusiv masurile comerciale de taxare, sociale si tehnice;
– cooperarea in dezvoltarea unui sistem de transport care se conformeaza, intre altele, conditiilor de protectie a mediului;
– un schimb regulat de informatii asupra dezvoltarii politicilor de transport ale partilor contractante.
Art. 3
Definitii
In sensul prezentului acord, se vor folosi urmatoarele definitii:
a) trafic de tranzit – o calatorie efectuata pe sosea pe teritoriul Romaniei sau pe teritoriul unui/unor state membre al/ale Comunitatii, indiferent daca aceasta se face cu un vehicul rutier incarcat sau gol, fara realizarea nici unei operatiuni de incarcare sau descarcare pe aceste teritorii;
b) transport combinat – transportul de marfuri intre sau pe teritoriile partilor contractante in cursul caruia camionul, remorca, semiremorca, cu sau fara tractor, cutia mobila ori containerul de 20 de picioare sau mai mare utilizeaza soseaua pe parcursul initial ori final al calatoriei, iar in restul calatoriei, calea ferata sau calea navigabila interioara ori serviciile maritime; in acest din urma caz sectiunea parcursa depaseste 100 km in linie dreapta.
Parcursul rutier initial sau final al calatoriei se deruleaza:
– pentru etapa initiala, intre punctul unde marfurile sunt incarcate si cea mai apropiata statie feroviara de incarcare corespunzatoare, iar pentru etapa finala, intre cea mai apropiata statie feroviara si punctul unde marfurile sunt descarcate; sau
– pe o raza care nu depaseste 150 km in linie dreapta de la portul caii navigabile interioare ori de la portul maritim de incarcare sau descarcare;
c) vehicul rutier – un autovehicul inmatriculat pe teritoriul uneia dintre partile contractante sau o combinatie de vehicule in care cel putin autovehiculul este inmatriculat pe teritoriul uneia dintre partile contractante, care sunt folosite exclusiv pentru transportul marfurilor;
d) taxa de utilizare – plata nediscriminatorie a unei anumite sume care confera dreptul unui vehicul rutier sa foloseasca o anumita infrastructura pe o perioada data;
e) taxa de trecere – plata unei anumite sume pentru un vehicul care se deplaseaza pe distanta dintre doua puncte ale unei infrastructuri; suma de plata se bazeaza pe distanta parcursa si pe categoria vehiculului;
f) teritoriile partilor contractante inseamna:
– pentru Romania, teritoriul Romaniei;
– pentru Comunitatea Europeana, teritoriile in care se aplica tratatul care stabileste Comunitatea Economica Europeana si in conditiile stabilite de acest tratat.

TITLUL II
Transportul combinat

Art. 4
Prevederi generale
Partile contractante vor adopta masuri reciproce coordonate, necesare dezvoltarii si promovarii transportului combinat, astfel incat sa se asigure ca o mare parte a transporturilor lor internationale se efectueaza in conditii mai putin poluante.
Art. 5
Masuri de sustinere
Partile contractante vor intreprinde actiunile necesare pentru a imbunatati competitivitatea transportului combinat. Acestea vor consta in special in:
a) luarea de masuri pentru incurajarea utilizatorilor si a expeditorilor in a folosi transportul combinat, prin:
– imbunatatirea competitivitatii tuturor tipurilor de transport combinat fata de transportul rutier, prin asistenta financiara acordata de Romania sau de Comunitate noilor proiecte de transport combinat;
– incurajarea utilizarii transportului combinat neinsotit, cu precadere pe distante lungi, si prin promovarea utilizarii in special a cutiilor mobile, a containerelor si a semiremorcilor;
– scutirea, intr-un cadru adecvat, de sistemele de contingente si sistemele de autorizare a parcursurilor rutiere initiale si/sau finale care fac parte integranta din operatiunea de transport combinat;
– analizarea posibilitatii de a acorda reduceri de la taxele aplicate vehiculelor rutiere cand sunt utilizate in lanturile de transport combinat;
– imbunatatirea vitezei si a sigurantei transportului combinat in special prin:
– incurajarea sporirii frecventei serviciilor de transport combinat in concordanta cu necesitatile expeditorilor si utilizatorilor;
– incurajarea reducerii timpilor de asteptare in terminale si a sporirii productivitatii acestora;
– fluidizarea controalelor la frontiera care afecteaza transportul combinat, transferand cat mai curand posibil aceste controale in terminalele de transport combinat, pentru toate marfurile, exceptand marfurile supuse controlului veterinar si fitosanitar;
– imbunatatirea conditiilor de securitate a marfurilor, a unitatii de transport si a unitatii de incarcare pe parcursul lantului de transport combinat;
– asigurarea accesului nediscriminatoriu la terminale atunci cand acestea sunt finantate sau cofinantate din fonduri publice;
– acordarea de catre autoritatile competente ale partilor contractante, unde este posibil, a autorizatiilor rutiere de tranzit, convenite la art. 6 paragraful 2, cu prioritate transportatorilor rutieri, in concordanta cu gradul de utilizare de catre acestia a transportului combinat, determinat prin datele statistice disponibile fiecarei parti contractante;
– luarea in considerare, unde este necesar, pentru asigurarea compatibilitatii cu ecartamentul caii ferate, a greutatilor, dimensiunilor si caracteristicilor tehnice ale echipamentelor de transport combinat specializate si avand in vedere actiuni coordonate pentru a comanda si a da in exploatare astfel de echipamente, in functie de necesitatile traficului;
b) permiterea accesului, la cerere, la informatiile necesare privind noile actiuni in domeniul transportului combinat, inclusiv la cele privind proiectele de cercetare tehnologica (co)finantate de acea parte contractanta, prin intermediul unei prezentari care sa includa continutul, rezultatele si impactul acestor actiuni sau proiecte tehnologice;
c) crearea unei infrastructuri corespunzatoare:
– asa cum este stabilit in prevederile relevante ale Acordului european privind marile linii de transport international combinat si instalatii conexe (AGTC), incheiat la 1 februarie 1991;
– indepartand orice strangulare de pe retelele rutiere de acces la terminalele de transport combinat, in vederea intensificarii utilizarii transportului combinat;
d) luarea in considerare a urmatoarelor actiuni:
– examinarea posibilitatilor de a permite accesul vehiculelor de 44 tone cu 6 osii pe parcursurile rutiere initiale si finale ale transportului combinat;
– exceptarea parcursurilor rutiere initiale si finale ale transportului combinat de la restrictiile de conducere aplicabile in zilele de la sfarsitul saptamanii si de sarbatoare;
– permiterea accesului reciproc pe caile ferate pentru operatorii de transport combinat, in contextul unui nou acord.

TITLUL III
Transportul rutier

Art. 6
Prevederi generale
1. In privinta accesului reciproc la pietele de transport partile contractante convin pentru inceput si fara a aduce atingere prevederilor paragrafului 2 sa mentina drepturile existente rezultate din acordurile bilaterale sau din alte intelegeri bilaterale incheiate intre fiecare stat membru al Comunitatii si Romania.
Totusi, pana la incheierea unui acord intre partile contractante in privinta accesului la piata de transport rutier, astfel cum este prevazut la art. 7, Romania va coopera cu statele membre ale Comunitatii pentru amendarea acestor acorduri si/sau intelegeri bilaterale, dupa cum ar putea fi necesar, pentru a le adapta la prezentul acord.
2. In plus fata de autorizatiile acordate in baza regimurilor descrise in paragraful 1 partile contractante convin ca pentru fiecare an calendaristic sa acorde pentru vehiculele de transport de marfa acces la traficul de tranzit pe teritoriul Romaniei si pe teritoriile statelor membre ale Comunitatii. Acesta se va realiza de la data intrarii in vigoare a prezentului acord, in baza unor autorizatii, dupa cum urmeaza:
a) Romania va primi 7.000 de autorizatii valabile in statele membre ale Comunitatii, pe care se vor atasa timbre adezive;
b) Romania va primi 3.000 de timbre adezive pentru fiecare stat membru al Comunitatii;
c) Comunitatea va primi 14.000 de autorizatii valabile in Romania;
d) autorizatiile la care se face referire la lit. a) si c) vor corespunde modelelor prezentate in anexa nr. 1a) si, respectiv, in anexa nr. 1b);
e) timbrele adezive la care se face referire la lit. b) vor corespunde modelului prezentat in anexa nr. 1c);
f) autorizatiile la care se face referire la lit. a) si c) vor fi furnizate autoritatilor competente din Romania de catre serviciile Comisiei sau, in cazul Comunitatii, autoritatilor competente ale statelor membre. Autoritatile competente vor completa autorizatia, cu exceptia rubricilor “Numarul de inmatriculare al autovehiculului”, “Traseul dus” si “Traseul intors”. Autorizatiile vor fi eliberate operatorilor de transport la un tarif care sa acopere rezonabil doar cheltuielile administrative;
g) timbrele adezive la care se face referire la lit. b) vor fi eliberate de serviciile Comisiei autoritatilor competente din Romania. Aceste timbre adezive vor fi lipite pe autorizatii inainte de utilizarea acestora, pentru a indica in ce stat membru sau state membre ale Comunitatii este valabila autorizatia;
h) partile contractante convin ca nici un fel de taxe sau tarife similare sa nu fie aplicate pentru utilizarea autorizatiilor la care se face referire la lit. a) si c);
i) autorizatiile si timbrele adezive vor fi valabile pentru un an calendaristic, pana la data de 31 ianuarie a anului urmator, si pot fi utilizate numai pentru o cursa dus si o cursa intors.
3. Autorizatiile la care se face referire la paragraful 2 pot fi utilizate numai de vehicule care respecta cel putin standardele EURO 1 sau prevederile Cerintelor de zgomot si de emisii poluante pentru camionul verde, prezentate in anexa nr. 4. Dovada pentru conformitatea cu aceste prevederi va fi pastrata la bordul vehiculului pe tot parcursul calatoriei.
4. Daca data la care prezentul acord intra in vigoare, in conformitate cu prevederile art. 19, nu este 1 ianuarie, numarul autorizatiilor si timbrelor adezive mentionate la paragraful 2 va fi redus direct proportional pentru anul calendaristic in care prezentul acord intra in vigoare.
5. Autoritatile competente ale partilor contractante vor elibera autorizatii pentru transportul de marfuri, conform prezentului acord, numai transportatorilor autorizati sa opereze in transportul rutier international, conform legislatiei acelei parti contractante. Autorizatia trebuie pastrata la bordul vehiculului. in cazul unei combinatii de vehicule autorizatia trebuie sa insoteasca autovehiculul. Aceasta acopera combinatia de vehicule, chiar daca remorca sau semiremorca nu este inmatriculata pe numele detinatorului autorizatiei sau daca este inmatriculata in alta tara.
6. Partile contractante nu vor intreprinde nici o actiune unilaterala care ar putea determina aparitia unei discriminari intre transportatorii sau vehiculele romanesti si cele comunitare. Fiecare parte contractanta va lua toate masurile necesare pentru facilitarea transportului rutier spre sau in tranzit pe propriul teritoriu, la care se face referire in acest acord.
Art. 7
Accesul la piata
Ca o problema prioritara si tinand seama de adoptarea de catre Romania a reglementarilor fiscale, sociale si tehnice ale Comunitatii, partile contractante se angajeaza sa gaseasca impreuna un sistem comun pentru reglementarea pe viitor a accesului la piata transporturilor rutiere intre acestea.
Art. 8
Prevederi fiscale
In ceea ce priveste operatiunile de transport, in conformitate cu prevederile prezentului acord:
1. Partile contractante vor asigura aplicarea principiului nediscriminarii in functie de nationalitate sau de locul de origine la taxarea vehiculelor rutiere, la taxele fiscale, la taxele de trecere si la orice alte forme de taxe impuse pentru utilizarea infrastructurii de transport rutier.
2. Vehiculele rutiere inmatriculate pe teritoriul uneia dintre partile contractante vor fi scutite de taxele si tarifele pentru circulatie sau pentru posesia vehiculelor, precum si de taxele si tarifele speciale aplicate operatiunilor de transport pe teritoriul celeilalte parti contractante.
Vehiculele rutiere nu vor fi scutite de plata taxelor si tarifelor pentru combustibil, a taxelor de trecere si a taxelor de utilizare a infrastructurii.
3. Partile contractante vor asigura ca taxele de trecere si orice alta forma de taxa de utilizare a infrastructurii sa nu fie impuse in acelasi timp pentru utilizarea aceluiasi sector de drum.
Cu toate acestea, partile contractante pot impune, de asemenea, taxe de trecere pe retele unde sunt percepute taxe de utilizare a infrastructurii pentru cazul utilizarii podurilor, a tunelelor si a trecatorilor montane.
4. Urmatoarele produse vor fi scutite de plata taxei vamale si de toate taxele si tarifele:
a) combustibilul din rezervoarele vehiculelor rutiere in momentul importarii pe teritoriul celeilalte parti contractante, rezervoarele fiind cele proiectate de fabricant pentru tipul de vehicul rutier respectiv;
b) combustibilul din rezervoarele remorcilor si semiremorcilor, utilizat pentru sistemele de racire ale frigorificelor;
c) lubrifiantii in cantitatile necesare pentru utilizare pe parcursul calatoriei;
d) piesele de schimb si uneltele necesare pentru repararea unui vehicul care s-a defectat in timpul desfasurarii unei operatiuni de transport rutier international. Piesele de schimb care sunt inlocuite trebuie reexportate sau distruse sub controlul autoritatilor vamale competente ale celeilalte parti contractante.
5. Fara a aduce atingere prevederilor celui de al doilea subparagraf al paragrafului 2, daca greutatile, dimensiunile sau greutatea pe osie a unui vehicul depaseste limitele maxime admise pe teritoriul Romaniei, desi vehiculul este conform prevederilor stabilite in Directiva Consiliului 96/53/CE privind greutatile si dimensiunile, vehiculul nu va fi supus aplicarii nici unei taxe speciale, cu conditia conformarii cu prevederile anexei nr. 5.
Art. 9
Prevederi sociale
Partile contractante vor aplica Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere internationale (AETR), semnat la 1 iulie 1970, in forma de la data intrarii in vigoare a prezentului acord, sau vor aplica reguli identice regulamentelor Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 si nr. 3.821/85, astfel cum au fost amendate ulterior.
Art. 10
Prevederi tehnice
1. Romania va adopta masurile echivalente celor prevazute in anexa nr. 2, la data intrarii in vigoare a prezentului acord, si celor prevazute in anexa nr. 3, in decurs de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentului acord.
2. Partile contractante la acest acord vor aplica Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), semnat la 30 septembrie 1957, in forma de la data intrarii in vigoare a prezentului acord.
3. Romania va depune eforturile necesare armonizarii legislatiei privind transportul marfurilor perisabile, al animalelor vii si al marfurilor periculoase, pe baza regulilor comunitare.
4. Partile contractante vor face schimb de experienta si de informatii cu privire la legislatiile lor pentru a imbunatati fluxul si siguranta traficului in perioadele de varf (zilele de la sfarsitul saptamanii, sarbatorile legale, sezonul turistic).
5. Partile contractante vor coopera pentru incurajarea introducerii, dezvoltarii si coordonarii sistemelor informationale interoperabile utilizate in urmarirea traficului rutier.
6. De asemenea, partile contractante vor depune eforturi sa armonizeze asistenta tehnica oferita soferilor, raspandirea informatiilor esentiale privind traficul si serviciile de urgenta, inclusiv serviciile de ambulanta si alte probleme de interes pentru soferi.

TITLUL IV
Simplificarea formalitatilor

Art. 11
Simplificarea formalitatilor
1. Partile contractante convin sa simplifice formalitatile privind fluxul de marfuri transportate in conformitate cu prezentul acord.
2. Partile contractante convin sa inceapa negocierile in vederea incheierii unui acord privind facilitarea controalelor si a formalitatilor legate de transportul de marfuri.
3. Partile contractante convin, atat timp cat va fi necesar, sa intreprinda masuri comune si sa incurajeze adoptarea pe mai departe a unor masuri de simplificare.

TITLUL V
Prevederi finale

Art. 12
Extinderea domeniului de aplicabilitate
Daca una dintre partile contractante ajunge, pe baza experientei in aplicarea prezentului acord, la concluzia ca alte masuri care nu sunt incluse in prezentul acord sunt in interesul unei politici europene coordonate de transport si pot ajuta indeosebi la rezolvarea problemelor traficului de tranzit, va face propuneri in acest sens celeilalte parti contractante.
Art. 13
Comitetul mixt
Organismul responsabil pentru cooperare va fi un comitet mixt, denumit Comitetul de transport Romania/Comunitate. Comitetul:
– va fi format din reprezentantii numiti de Romania si de Comunitate;
– se va intruni la cererea oricarei parti contractante, alternativ pe teritoriul fiecarei parti contractante;
– isi va stabili propriile reguli de procedura;
– va functiona pe baza acordului reciproc;
– va asigura aplicarea corecta a prezentului acord si in special:
a) va examina caile de cooperare si promovare a transportului combinat si, cel putin la fiecare 2 ani, va analiza progresele inregistrate in realizarea obiectivelor acestuia;
b) va analiza anexele la acest acord cel putin la fiecare 2 ani;
c) va rezolva orice litigii care pot aparea din aplicarea si interpretarea prezentului acord. In caz de divergenta de opinii decizia va fi luata la o intalnire ulterioara a Comitetului mixt, care va avea loc in termen de doua luni de la data aparitiei disputei, in conformitate cu conditiile ce vor fi stabilite in regulile de procedura ale acestuia;
d) va coordona monitorizarea, prognoza si alte activitati statistice referitoare la transportul rutier si combinat international si in special la traficul rutier de tranzit;
e) va adopta, cand va fi necesar, masuri privind adaptarea tehnica a prevederilor prezentului acord;
f) va pregati, daca va fi necesar, recomandari pentru cresterea numarului de autorizatii/timbre adezive;
g) va discuta, cand va fi necesar, orice alte subiecte relevante pentru implementarea prezentului acord.
Art. 14
Abateri
1. In eventualitatea incalcarii prevederilor prezentului acord de catre un vehicul rutier sau de catre soferul unui asemenea vehicul, autoritatea competenta a partii contractante pe al carei teritoriu a survenit abaterea poate notifica aceasta incalcare autoritatii competente a celeilalte parti contractante, care poate lua masuri in conformitate cu legislatia nationala.
2. Autoritatea competenta care primeste o astfel de notificare va informa cat mai curand posibil autoritatea competenta a celeilalte parti contractante asupra masurii luate.
3. Prevederile acestui articol nu vor aduce atingere sanctiunilor legale care pot fi aplicate de tribunalele sau de autoritatile competente de asigurare a ordinii publice ale Romaniei sau ale unui stat membru al Comunitatii Europene pe al carui teritoriu s-a produs abaterea.
Art. 15
Durata valabilitatii acordului
Prezentul acord este incheiat pentru o perioada de 5 ani. Daca nici una dintre partile contractante nu il va fi denuntat printr-o notificare cu 12 luni inainte de expirarea acestei perioade, acordul isi va prelungi automat valabilitatea pe o perioada de 3 ani.
Art. 16
Denuntare
Fiecare parte contractanta poate denunta prezentul acord printr-o notificare transmisa celeilalte parti cu 12 luni inainte.
Art. 17
Anexe
Anexele nr. 1a), 1b), 1c), 2, 3, 4 si 5 sunt parte integranta a acestui acord.
Art. 18
Redactare
Prezentul acord este redactat in doua exemplare in limbile romana, daneza, olandeza, engleza, finlandeza, franceza, germana, greaca, italiana, portugheza, spaniola si suedeza, toate textele fiind egal autentice.
Art. 19
Intrarea in vigoare
Prezentul acord se incheie in conformitate cu procedurile proprii ale partilor contractante. Acesta va intra in vigoare in prima zi a celei de-a doua luni de la data la care partile contractante si-au notificat reciproc finalizarea procedurilor necesare in acest scop.

ANEXA 1a)

(Prima pagina a autorizatiei, in limbile germana si italiana)

Comisia Europeana

ROMANIA Nr. ……
Autorizatie pentru transportul rutier al marfurilor in tranzit

Valabila pe parcursul unei calatorii dus si al unei calatorii intors pentru tranzit prin acele state membre ale Comunitatii Europene pentru care timbrele adezive au fost lipite si anulate.
______________________________________________________________________________
|            |            |            |            |            |             |
|     (3)    |     (3)    |     (3)    |     (3)    |     (3)    |     (3)     |
|____________|____________|____________|____________|____________|_____________|
______________________________________________________________________________
| Denumirea transportatorului si adresa ……………………………….. |
| …………………………………………………………………. |
| …………………………………………………………………. |
| …………………………………………………………………. |
|                                                                              |
| Numarul de inmatriculare                     Valabil pana la data de         |
| al autovehiculului ……. (1)                   31 ianuarie 2000            |
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| Cursa dus:                                                                   |
| Incarcat in ………….. la data de ……… (1)   ___________________    |
|              (locul/tara)                            | Intrare in CE (3) |   |
| Descarcat in ……………………………. (1)  |___________________|   |
|                           (tara)                                             |
|……………………………………………………………………|
| Cursa de intoarcere:                                                         |
| Incarcat in ………….. la data de ……… (2)   ___________________    |
|              (locul/tara)                            | Iesire din CE (3) |   |
| Descarcat in ……………………………. (2)  |___________________|   |
|                           (tara)                                             |
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
|                                    |                                         |
| Comisia Europeana                  | Emisa la ………………             |
|                                    |                                         |
|               Semnatura            |                                         |
|    Numele functionarului oficial   | Data ………….. (4)                 |
|____________________________________|_________________________________________|

(1) Valabil numai daca este completat de transportator inainte de plecarea in cursa dus.
(2) Valabil numai daca este completat de transportator inainte de plecarea in cursa de intoarcere.
(3) Se stampileaza la frontierele CE.
(4) Semnatura si stampila autoritatii emitente.

(A doua pagina a autorizatiei)
Prevederi generale

(Text in limbile germana si italiana)

Prezenta autorizatie permite transportul rutier in tranzit al marfurilor prin acele state membre ale Comunitatii Europene pentru care timbrele adezive au fost lipite si anulate.
Autorizatia apartine detinatorului si este netransferabila.
Autorizatia poate fi retrasa de catre autoritatea competenta a statului care a emis-o sau, in cazul in care este falsificata, de catre statul in care se desfasoara operatiunile de tranzit.
Autorizatia poate fi utilizata doar pentru un singur vehicul o data. Vehicul inseamna un autovehicul inmatriculat in statul de origine sau o combinatie de vehicule cuplate, dintre care cel putin autovehiculul este inmatriculat in statul de origine, si care sunt utilizate exclusiv pentru transportul de marfuri.
Autorizatia trebuie pastrata la bordul vehiculului. In cazul combinatiei de vehicule cuplate autorizatia va insoti autovehiculul.
Transportatorul trebuie sa respecte toate legile si reglementarile nationale ale statului membru al Comunitatii Europene tranzitat, referitoare la transport si trafic.
Standardele tehnice privind constructia si echipamentele utilizate de vehicule pentru a derula operatiunile de tranzit trebuie sa se conformeze celor stabilite pentru vehicule aflate in circulatie in transportul international si, in plus fata de aceasta, sa corespunda cel putin standardelor EURO 1.
Dovada conformitatii cu aceasta prevedere va fi pastrata la bordul vehiculului de-a lungul intregii calatorii.
Aceasta autorizatie trebuie inapoiata autoritatii competente emitente in decurs de 15 zile de la utilizare.

Prevederi generale
(sumar)

(Text in limba romana si in limbile oficiale ale Comunitatii, cu exceptia limbilor germana si italiana)

Aceasta autorizatie permite transportul rutier al marfurilor in tranzit prin statele membre ale Comunitatii Europene, pentru care timbrele adezive au fost lipite si anulate.

ANEXA 1b)

(Prima pagina a autorizatiei, in limba romana)

Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei din Romania

CE Nr. …..
Autorizatie pentru transportul rutier al marfurilor in tranzit

Valabila pe parcursul unei calatorii dus si al unei calatorii intors pentru tranzitul prin Romania
______________________________________________________________________________
| Denumirea transportatorului si adresa ……………………………….. |
| …………………………………………………………………. |
| …………………………………………………………………. |
| …………………………………………………………………. |
|                                                                              |
| Numarul de inmatriculare                      Valabil pana la data de        |
| al autovehiculului ……. (1)                   31 ianuarie 2000            |
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| Cursa dus:                                           ______________________  |
| Incarcat in ………….. la data de ……… (1) |Intrare in Romania (3)| |
|              (locul/tara)                           |______________________| |
| Descarcat in ……………………………. (1) |Iesire din Romania (3)| |
|                           (tara)                    |______________________| |
|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|                                                                              |
| Cursa de intoarcere:                                 ______________________  |
| Incarcat in ………….. la data de ……… (2) |Intrare in Romania (3)| |
|              (locul/tara)                           |______________________| |
| Descarcat in ……………………………. (2) |Iesire din Romania (3)| |
|                           (tara)                    |______________________| |
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
|                                    |                                         |
|  Ministerul Lucrarilor Publice,    | Emisa la ………………             |
| Transporturilor si Locuintei din   |                                         |
|            Romania                 |                                         |
|                                    |                                         |
|            Semnatura               |                                         |
|  Numele functionarului oficial     | Data ………….. (4)                 |
|____________________________________|_________________________________________|

(1) Valabil numai daca este completat de transportator inainte de plecarea in cursa dus.
(2) Valabil numai daca este completat de transportator inainte de plecarea in cursa de intoarcere.
(3) Se stampileaza la frontiera Romaniei.
(4) Semnatura si stampila autoritatii emitente a statului membru.

(A doua pagina a autorizatiei)

Prevederi generale

(Text in limba romana)

Prezenta autorizatie permite transportul rutier de marfuri in tranzit prin Romania.
Autorizatia apartine detinatorului si este netransferabila.
Autorizatia poate fi retrasa de catre autoritatea competenta a statului care a emis-o sau, in cazul unei falsificari, de catre statul in care se desfasoara operatiunile de tranzit.
Autorizatia poate fi utilizata doar pentru un singur vehicul o data. Vehicul inseamna un autovehicul inmatriculat in statul de origine sau o combinatie de vehicule, dintre care cel putin autovehiculul este inmatriculat in statul de origine, si care sunt utilizate exclusiv pentru transportul de marfuri.
Autorizatia trebuie pastrata la bordul vehiculului. in cazul unei combinatii de vehicule autorizatia va insoti autovehiculul.
Transportatorul trebuie sa respecte toate legile si reglementarile nationale din Romania cu privire la transport si trafic.
Standardele tehnice privind constructia si echipamentele utilizate de vehicule pentru a realiza operatiunile de tranzit trebuie sa se conformeze celor stabilite pentru vehiculele aflate in circulatie in transportul international si, in plus fata de aceasta, sa corespunda cel putin standardelor EURO 1.
Dovada conformitatii cu aceasta prevedere va fi pastrata la bordul vehiculului de-a lungul intregii calatorii.
Aceasta autorizatie trebuie inapoiata autoritatii competente emitente in decurs de 15 zile de la utilizare.

Prevederi generale
(sumar)

(Text in limbile oficiale ale Comunitatii)

Aceasta autorizatie permite transportul rutier al marfurilor in tranzit prin Romania.

ANEXA 1c)

TIMBRE ADEZIVE
__________    __________    __________    __________
|    RO    |  |    RO    |  |    RO    |  |    RO    |
| Transit  |  | Transit  |  | Transit  |  | Transit  |
|    A     |  |    B     |  |    D     |  |    DK    |
|__________|  |__________|  |__________|  |__________|
__________    __________    __________    __________
|    RO    |  |    RO    |  |    RO    |  |    RO    |
| Transit  |  | Transit  |  | Transit  |  | Transit  |
|    E     |  |    F     |  |   FIN    |  |    GR    |
|__________|  |__________|  |__________|  |__________|
__________    __________    __________    __________
|    RO    |  |    RO    |  |    RO    |  |    RO    |
| Transit  |  | Transit  |  | Transit  |  | Transit  |
|    I     |  |   IRL    |  |    L     |  |    NL    |
|__________|  |__________|  |__________|  |__________|
__________    __________    __________
|    RO    |  |    RO    |  |    RO    |
| Transit  |  | Transit  |  | Transit  |
|    P     |  |    S     |  |    UK    |
|__________|  |__________|  |__________|

ANEXA 2

DISPOZITII PERTINENTE ALE ACQUISULUI COMUNITAR

1. Directiva Consiliului nr. 88/77/CEE din 3 decembrie 1987 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la masurile ce trebuie luate impotriva emisiilor de gaze poluante de la motoarele Diesel utilizate de vehicule (Jurnalul Oficial nr. L 036, 09/02/1988, pag. 0033 – 0061), astfel cum a fost modificata ultima data prin Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 96/1/CE din 22 ianuarie 1996 (Jurnalul Oficial nr. L 040, 17/02/1996, pag. 0001 – 0009)
2. Directiva Consiliului nr. 70/157/CEE din 6 februarie 1970 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la nivelul de zgomot admis si la sistemul de evacuare al autovehiculelor (Jurnalul Oficial nr. L 042, 23/02/1970, pag. 0016 – 0020), astfel cum a fost modificata ultima data prin Directiva Comisiei nr. 96/20/CE din 27 martie 1996 (Jurnalul Oficial nr. L 092, 13/04/1996, pag. 0023 – 0035).

ANEXA 3

1. Directiva Consiliului nr. 92/6/CEE din 10 februarie 1992 privind montarea si utilizarea dispozitivelor de limitare a vitezei pentru anumite categorii de autovehicule din cadrul Comunitatii (Jurnalul Oficial nr. L 057, 02/03/1992, pag. 0027)
2. Directiva Consiliului nr. 96/96/CEE din 20 decembrie 1996 privind armonizarea legislatiilor statelor membre privind inspectiile tehnice ale autovehiculelor rutiere si ale remorcilor acestora (Jurnalul Oficial nr. L 046, 17/02/1997, pag. 0001 – 0019)
3. Directiva Consiliului nr. 71/320/CEE din 26 iulie 1971 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la dispozitivele de franare ale anumitor categorii de autovehicule rutiere si ale remorcilor acestora (Jurnalul Oficial nr. L 202, 06/09/1971, pag. 0037), astfel cum a fost amendata ultima data prin Directiva Comisiei nr. 91/422/CEE din 15 iulie 1991 (Jurnalul Oficial nr. L 233, 22/08/1991, pag. 0021 – 0030).

ANEXA 4

Nr. …………………

CERINTE
de zgomot si de emisii poluante pentru camionul verde

CERTIFICAT DE CONFORMITATE CU PREVEDERILE TEHNICE CONTINUTE IN REZOLUTIA CEMT/CM (91) 26/Final
______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|  Subsemnatul …………………………………                         |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|  in calitate de producator sau reprezentant autorizat al producatorului in   |
| statul de inmatriculare*1):                                                  |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|  al vehiculului descris in cele ce urmeaza, confirm prin prezentul ca        |
| vehiculul este, la data de …………………, identic cu un vehicul care |
| la data de …………………… a fost conform cu prevederile Rezolutiei |
| CEMT/CM (91) 26/Final si confirm corectitudinea caracteristicilor mentionate |
| in acest certificat.                                                         |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

Semnatura companiei producatoare sau a reprezentantului autorizat al producatorului in statul de inmatriculare.

……………            ……………              ……………
(localitatea)               (semnatura)                     (data)

______________________________________________________________________________
| Tipul vehiculului:                                                           |
|______________________________________________________________________________|
| Numarul de identificare al vehiculului:                                      |
|______________________________________________________________________________|
| Tipul motorului:                                                             |
|______________________________________________________________________________|
| Numarul motorului:                                                           |
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| Determinate conform*1): ISO, ECE R.85, Directivei 80/1.269/EEC, astfel cum a |
| fost amendata prin Directiva 89/491/EEC                                      |
|______________________________________________________________________________|
| Puterea maxima a motorului [kW]:     la o turatie a motorului de [rpm]:      |
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| Determinate conform*1): ISO, ECE R.51/02, Directivei 70/157/EEC, astfel cum a|
| fost amendata prin Directiva 92/97/EEC                                       |
|______________________________________________________________________________|
| Valori maxime [dB(A)]*2)  |  Puterea motorului  |   Valori masurate [dB(A)]  |
|___________________________|_____________________|____________________________|
| 78                        |  </= 150 kW         |                            |
|___________________________|_____________________|____________________________|
| 80                        |  > 150 kW           |                            |
|___________________________|_____________________|____________________________|
| La data de:                  in localitatea:                                 |
|______________________________________________________________________________|
| De catre:                                                                    |
|______________________________________________________________________________|
| Viteza de apropiere [km/h]:               in treapta de viteza:              |
|______________________________________________________________________________|
| Zgomotul aerului comprimat [dB(A)]:                                          |
|______________________________________________________________________________|
| Nivelul de zgomot in apropiere [dB(A)]:   la o turatie a motorului de [rpm]: |
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| Determinate conform: anexei nr. 1 gKDV 1967*3)                               |
|______________________________________________________________________________|
| Zgomotul franei de motor [dB(A)]:                                            |
|______________________________________________________________________________|
| Zgomotul ambiental [dB(A)]:  | la punctul de masurare 2:                     |
|                              |_______________________________________________|
|                              | la punctul de masurare 6:                     |
|______________________________|_______________________________________________|
______________________________________________________________________________
| Determinate conform*1): ECE R.49/02 Aprobarea A, Directivei 88/77/CEE, astfel|
| cum a fost amendata prin Directiva 91/542/EEC, Aprobarea A                   |
|______________________________________________________________________________|
|        Valorile maxime          |     Poluantul     |   Valoarea masurata    |
|           [g/kWh]*2)            |                   |        [g/kWh]         |
|_________________________________|___________________|________________________|
|  4,9                            | CO                |                        |
|_________________________________|___________________|________________________|
|  1,23                           | HC                |                        |
|_________________________________|___________________|________________________|
|  9,0                            | NOx               |                        |
|_________________________________|___________________|________________________|
|  Putere </= 85 kW:0,68          | Particule         |                        |
|_________________________________|___________________|________________________|
|  Putere > 85 kW:0,4                                                          |
|______________________________________________________________________________|
*1) Se vor sterge mentiunile inutile.
*2) Rezolutia CEMT/CM(91) 26/Final.
*3) KDV (“Kraftfahrgesetzdurchfuhrungs-Verordnung”) – decret pentru aplicarea legii cu privire la vehiculele de transport marfa (Austria).

ANEXA 5

RUTE DE TRANZIT
din Romania pe care este permis tranzitul vehiculelor comunitare conforme cu regulile Comunitatii privind greutatile si dimensiunile, fara plata unor tarife speciale

1. Vehiculele comunitare conforme prevederilor Directivei Consiliului nr. 96/53/CE din 25 iulie 1996, care stabileste dimensiunile maxime admise in trafic national si international si greutatile maxime admise in trafic international pentru vehiculele rutiere care circula in cadrul Comunitatii (Jurnalul Oficial nr. L 235, 17/09/1996, pag. 0059 – 0075), vor fi scutite de orice autorizatie speciala si de orice plata speciala in legatura cu acestea daca depasesc prevederile normelor romanesti referitoare la greutati si dimensiuni, cu conditia ca aceste vehicule sa tranziteze Romania utilizand urmatoarele rute:
– ruta de tranzit Nadlac/Calafat (coridorul paneuropean nr. IV), si anume: E 68 de la granita cu Ungaria la Nadlac si Arad, E 671 de la Arad la Timisoara, E 70 de la Timisoara la Craiova, E 79 de la Craiova la Calafat si granita bulgara;
– ruta de tranzit Nadlac/Giurgiu (coridoarele paneuropene nr. IV si IX), si anume: E 68 de la granita ungara la Nadlac, Deva si Sebes, E 68/E 81 de la Sebes la Miercurea Sibiului si Vestem, E 81 de la Vestem la Pitesti, E 70 de la Pitesti la Bucuresti; centura de sud-vest a Bucurestiului si E 85 de la Bucuresti la Giurgiu si granita bulgara.
2. Urmatoarele sectiuni ale rutelor de tranzit mentionate la paragraful 1 vor fi temporar exceptate de la aplicarea prevederilor paragrafului 1 cel tarziu pana la data de 31 decembrie 2000, cu exceptia cazului in care Comitetul mixt determina ca sectiunile considerate au fost modernizate (sau reabilitate) la standarde care sa permita utilizarea acestora de catre vehiculele care respecta regulile Comunitatii privind greutatile si dimensiunile:
– E 70 Bucuresti – Pitesti
3. Urmatoarele sectiuni ale rutelor de tranzit mentionate la paragraful 1 vor fi temporar exceptate de la aplicarea prevederilor acestuia cel tarziu pana la data de 31 decembrie 2003, cu exceptia cazului in care Comitetul mixt determina ca sectiunile considerate au fost modernizate (sau reabilitate) la standarde care sa permita utilizarea acestora de catre vehiculele care respecta regulile Comunitatii privind greutatile si dimensiunile:
– E 68/E 81 Miercurea Sibiului – Vestem;
– E 70 Timisoara – Lugoj;
– E 85 Bucuresti – Giurgiu.
4. Urmatoarele sectiuni ale rutelor de tranzit mentionate la paragraful 1 vor fi temporar exceptate de la aplicarea prevederilor paragrafului 1 cel tarziu pana la data de 31 decembrie 2006, cu exceptia cazului in care Comitetul mixt determina ca sectiunile considerate au fost modernizate (sau reabilitate) la standarde care sa permita utilizarea acestora de catre vehicule care respecta regulile Comunitatii privind greutatile si dimensiunile:
E 79 Craiova   Calafat/granita cu Bulgaria;
E 70 Lugoj   Craiova.
5. Fara a aduce atingere prevederilor paragrafului 1, autoritatile romane, conform reglementarilor nationale in vigoare, vor percepe pentru vehiculele care depasesc prevederile reglementarilor romanesti referitoare la greutati si dimensiuni, pe sectiunile mentionate la paragrafele 2, 3 si 4 de mai sus si pana la datele mentionate, numai tarifele aplicate in functie de distanta si de greutate.


February 10, 2016
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

7 + 8 =